Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 

Legislaţie


    Legi
    - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (
DOC)

    - Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala (DOC)

    Hotărâri de Guvern
    - Hotărârea nr. 773/2002 pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenţa socială (DOC)
    - Hotărârea nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale (DOC)
    - Hotărârea nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale (DOC)
   - Hotărârea 797/ 2017 din 8 niembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal  (DOC)


    Ordonanţe
    - Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale (
DOC)

 Direcția protecție persoană și familie

 Direcția protecţia copilului

 Direcția protecție socială

 Legislatia privind liberul acces la informaţii

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare