Skip Navigation Links

 
 
 

Informare

 

În baza Ordonanței de Urgență nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții, se menține comunicarea electronică  cu beneficiarul dreptului. Prin urmare, cererile, declarațiile și documentele doveditoare  pentru solicitarea alocației de stat, a indemnizațiilor pentru creșterea copilului, a sprijinului lunar, acordate în baza Ordonanței de Urgență nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare,  pot fi depuse și prin poșta electronică.

Astfel, persoanele care au domiciliul/reședința conform actului de identitate pe raza Sectorului 1 pot  depune actele atât la sediul nostru, cât și prin poșta electronică, la adresa:  alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

 

Program înregistrare acte -  Biroul Alocații :

Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion F.

Telefon: 021.222.99.83 sau 021.223.41.90/97 int.107

   E-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

Program de lucru cu publicul:   Luni, Marți, Miercuri, Joi :   08:00-16:00

                                                                                          Vineri:  08:00- 13:00    În atenția persoanelor care doresc să depună cererea și documentele în vederea obținerii alocației de stat/  indemnizației pentru creșterea copiilor/stimulentului de inserție, online pe adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro

 

Procedura de înregistrare on-line:

1.   Pentru a intra în posesia  informațiilor și a formularelor necesare depunerii dosarului de acordare a alocației de stat/ indemnizației pentru creșterea copiilor/ stimulentului de inserție, vă invităm să accesați site-ul DGASPC sector1 :

http://www.dgaspc-sectorul1.ro/pagina.aspx?pid=91&keyn=27.

Pentru răspunsuri și întrebări punctuale privitoare la completarea documentelor și transmiterea acestora, vă rugăm să vă adresați la numerele de telefon : 021.222.99.83 și 021.223.41.97 int.107, Biroul Alocații.

2.  Toate documentele/formularele (cererea tip, declarațiile) trebuie completate lizibil, integral, semnate și datate.

3.   Declarația pe proprie răspundere (formular 1.0) privind veridicitatea documentelor depuse este obligatorie.

4.   Documentele care însoțesc cererea și declarația pe proprie răspundere, scanate și încărcate în format pdf, se trimit pe adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro.;

(adeverința cu veniturile formularul 1.3 un singur pdf, cererea tip Cerere ICC un singur pdf, declarații...)

5.   În situația în care dosarul este complet, vă vom transmite pe e- mail numărul de înregistrare.

6.  În cazul în care informațiile sunt incomplete, nu sunt lizibile, vă vom solicita telefonic sau prin intermediul e-mailului documentele lipsă/incomplete/incorect completate, dosarul urmând a fi înregistrat după completarea informațiilor solicitate.

 

Stabilirea dreptului și efectuarea plății

 

    * Soluţionarea cererilor  depuse în vederea obținerii  indemnizaţiilor pentru creșterea copilului,  a stimulentului de inserție și a alocației de stat, respectiv plata acestora este efectuată de către Agenția Pentru  Plăți Și Inspecție Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB).

      *  Dosarele depuse la DGASPC sector 1 sunt înregistrate la Biroul Alocații și sunt transmise, pe bază de borderou, către APISMB, în vederea stabilirii dreptului și efectuării plății.

      * Astfel, sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copilul, alocaţia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa APISMB. 

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați: http://bucuresti.mmanpis.ro/.

Vă asigurăm de tot sprijinul nostru în ceea ce privește depunerea cererilor  și a actelor doveditoare în vederea obținerii drepturilor dumneavoastră, atât la sediul nostru cât și la tel.021.222.99.83; 021.223.41.97/107 sau la adresa de e-mail: alocatii@dgaspc-sectorul1.ro    


Formulare/ documente

  1.0  Declarație pe proprie răspundere (formular 1.0)

1.1 Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 1.1)

1.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (cererea ICC)

1.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru creșterea copiilor Anexa 2 (formularul 1.3)

1.4  Declaraţia celuilalt părinte la depunerea dosarului de indemnizaţie lunară pentru creşterea copiilor (formularul 1.4)

1.5  Declarația părintelui care solicită îndemnizație lunară pentru creșterea copiilor (formularul 1.5)

1.6  Cerere pentru solicitarea sumei prevăzută de lege în cazul suprapunerii nașterii a doi copii și Declarația celuilat părinte (în caz de suprapunere naștere) (formularul 1.6)

2.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul 2.2)

2.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copiilor /stimulentului de inserţie (cererea ICC)

2.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul 1.3) 

2.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formularul 2.4)

2.5 Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie(formularul 2.5)

  3.   Alocaţia de stat (formularul 3)

  3.1 Cererea pentru obținerea alocației de stat  (formularul 3.1)

  3.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

  3.3 Declarație părinți pentru copii născuți în străinătate (formularul 3.3)

  3.4 Declarația cu privire la protecția datelor personale (formularul 3.4)

4.  Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata  alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi  a  stimulentului (lista)

 Toate documentele de stare civilă: cărți de identitate , certificate de naștere, certificat de căsătorie, Hotărâre de divorț, certificat de deces, sunt necesare în original și  copie.

  

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare