Skip Navigation Links
 
Skip Navigation Links    
 

     

FORMULARE


   
Soluţionarea cererilor depuse la sediul instituției noastre, cereri depuse în vederea obținerii  indemnizaţiilor pentru creșterea copilului,  a stimulentului de inserție și a alocației de stat respectiv plata acestora este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLAŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti. 
     Biroul Alocaţii are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenției Pentru Plăți și Inspecție Socială București, a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor, depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 1, Bucureşti.
      Sesizările ce au ca obiect  calculul şi plata drepturilor la indemnizaţia creştere copil, alocaţia de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, înaintate de către persoanele domiciliate cu forme legale pe raza Municipiului Bucureşti, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.
 Pentru a intra în posesia mai multor informații, vă invităm să accesațihttp://bucuresti.mmanpis.ro/informatii-de-interes-public/telefoane-utile/

  

  I.1  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor -  actele necesare si condiţiile de acordare (formularul 2.1)


  I.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru creşterea copilului /stimulentului de inserţie (cererea ICC)


 
I.3 Adeverinţa tip pentru acordarea  indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului Anexa 2 (formularul 2.3)

I.4 Declaraţia celuilalt părinte la depunderea dosarului de indemnizaţie creştere copil (formularul I4)
  

II.1 Stimulentul de inserţie - actele necesare si conditiile de acordare   (formularul II 2)

II.2 Cererea pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru  creşterea copilului /stimulentului de inserţie (cererea ICC)

II.3 Modelul de adeverinţă pentru acordarea stimulentului de inserţie (formularul 2.3) 

II.4 Declaraţia părintelui care depune dosarul pentru stimulentul de inserţie (formular II.4)

II.5  Declaraţia celuilalt părinte la depunere dosarului pentru stimulentul de inserţie (formularul II5)

   III.Alocaţia de stat (formularul 3)

   III.1   Cererea pentru obtinerea alocatiei de stat  (formularul 3.1)

  III.2 Precizări legislative referitoare la stabilirea şi plata alocaţiei de stat (formularul 3.2)  

    

  IV. Lista unităţilor bancare în a căror conturi poate fi asigurată plata alocaţiei de stat, a indemnizaţiei creştere copil şi a  stimulentului (formularul 4 )

TOTE ACTELE DE STARE CIVILA (CARTI DE IDENTITATE, CERTIFICATE DE NASTERE, CERTIFICAT DE CASATORIE, HOTARARE DE DIVORT, CARTIFICAT DE DECES) TREBUIE ADUSE IN COPIE SI ORIGINAL!

 

BIROUL ALOCAȚII

TEL: 021.222.99.83

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare