Skip Navigation Links

 
Skip Navigation LinksPrima pagină > Descarcare Formulare > Evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap    
 

Evaluarea complexă a persoanei adulte în scopul încadrării în grad de handicap /orientării profesionale/ acordării  măsurii de protecţie.

Demersuri privind evaluarea complexă a persoanei adulte:

1.1. DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 1, Bucureşti, Bld. Mareșal Averescu, nr.17, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap și Monitorizare

Pav.B, cam.2

program: Luni, Marţi, Joi: 8.00-14.00

telefon:021/ 222.77.73, FAX 021/222.76.22

email: handicaps1@dgaspc-sectorul1.ro

Cererea şi actele doveditoare pot fi  depuse  spre înregistrare de către persoana solicitantă, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap.

 Acte necesare pentru depunere dosar pentru certificat de încadrare în grad de handicap

1.      ACT DE IDENTITATE - original şi copie xerox;


În funcţie de statutul socio-profesional:

2.      ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru    salariaţi - în original;
sau

3.      DECIZIE DE PENSIONARE (indiferent de tipul acesteia - de ex. : pensie limită de vârstă, pensie de urmaş, pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox;
sau

4.      ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE  - pentru cei care nu realizează venituri - în original;

5.      DOCUMENTE  MEDICALE necesare  evaluării  complexe, realizată în conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările și completările ulterioare: Ordinul nr.982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, Ordinul nr.131/90/2015, respective Ordinul nr. 874/2016.

6.      SCRISOARE MEDICALĂ - TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în original DOC

7.      SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente de sănătate şi - după caz - data debutului bolii - în original;

8.      ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz, în funcție de specificul afecțiunii sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

9. SCALĂ DE INCAPACITATE BARTHEL DOC

10.      CERERE  DOC

 

DOCUMENTE MEDICALE SPECIFICE AFECŢIUNII:

 1. ALTE AFECȚIUNI   DOC
 2. AMPUTAȚIE 1 AN   DOC
 3. AMPUTAȚIE   DOC
 4. AUDITIV      DOC
 5. AVC   DOC
 6. AUTISM, DOWN  DOC
 7. CARDIAC     DOC
 8.  CHRON     DOC
 9.  CIRCULAR  DOC
 10. DIABET    DOC
 11. DIALIZĂ  DOC
 12. EPILEPSIE   DOC
 13. HEREDO DEGENERATIVE  DOC
 14. HIV   DOC
 15. LUPUS  DOC
 16. MENTAL  DOC
 17. NEOPLAZICE DOC
 18. NEUROLOGIC GENERAL DOC
 19. OCULAR DOC
 20. ORTOPEDIC DOC
 21. PARKINSON DOC
 22. POLIARTRITĂ  DOC
 23. PSIHIC DOC
 24. RESPIRATOR DOC
 25. SCRELOZĂ MULTIPLĂ DOC
 26. SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ DOC

ESTE OBLIGATORIU CA TOATE DOCUMENTELE MEDICALE DEPUSE LA DOSAR SĂ FIE DATATE, PARAFATE, SEMNATE DE CĂTRE MEDIC ŞI SĂ AIBĂ ŞTAMPILA UNITĂŢII SPITALICEŞTI EMITENTE. 

DACĂ EXAMENUL PSIHOLOGIC SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL UNUI CABINET PSIHOLOGIC INDIVIDUAL, ESTE NECESAR  CA ACESTA SĂ CONȚINĂ TIMBRUL PROFESIONAL EMIS ÎN ANUL ÎN CURS, CU MARCA "COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA".

Acte necesare depunere dosar pentru certificat de încadrare în grad de handicap în scopul pensionării în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 1. DOSAR CU ŞINĂ
 2. ACT DE IDENTITATE - original şi copie xerox;
 3. În funcţie de statutul socio-profesional:
  - ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru salariaţi - în original;
  sau
  - DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate - în copie xerox;

  sau
  - ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE - pentru cei care nu realizează venituri -în original;
 4. COPIE XEROX CARTE DE MUNCĂ;
 5. DOCUMENT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stării prezente de sănătate, a stadiului afecțiunii, a prognosticului acesteia, precum şi a datei de debut a bolii - în original; însoţit de documente medicale vechi (extras din fişa de consultaţii cu data luării în evidenţă, examenul medical la angajare, etc.) care să confirme data debutului bolii;
 6. ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;
 7. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE CASA DE PENSII, CARE SĂ CUPRINDĂ CALCULUL STAGIULUI DE COTIZARE.

Acte necesare depunere dosar pentru certificat de orientare profesională a persoanelor adulte cu handicap

 1. DOSAR CU ŞINĂ
 2. ACT DE IDENTITATE  - original şi copie xerox;
 3. CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP - copie xerox;
 4. ULTIMA DIPLOMĂ DE STUDII - copie xerox;
 5. ADEVERINŢĂ DE SALARIAT şi/sau de ELEV/STUDENT (dupa caz) - în original;
 6. ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE  - pentru cei care nu realizează venituri -în original;
 7. DECIZIE DE PENSIONARE INVALIDITATE (cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE PENSIE - pentru pensionari de invaliditate gradul 3  - în copie xerox;
 8. SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii - în original;    
 9. AVIZ pentru a desfasura activităţi profesionale -  eliberat de medicul  specialist în medicina muncii - în original;   

 

            Certificatele de încadrare în grad de handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cererile adresate instanței fiind scutite de taxa judiciară de timbru.

 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare