Skip Navigation Links 
 
 
 

Direcția Protecție Socială

 

 Funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având în subordine compartimente prin intermediul cărora se acordă asistenţă socială pentru depășirea situațiilor de criză, persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială. De asemenea, sunt identificate, monitorizate și consiliate persoanele şi familiile aparținând minorităților cu domiciliul pe raza Sectorului 1, care au probleme deosebite din punct de vedere social, financiar, material și educațional.

Persoanele aflate în dificultate, sunt susținute în vederea depăşirii situaţiilor dificile în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, prin următoarele forme de sprijin:

·  venitul minim garantat, sub forma ajutorului social, pentru familiile şi persoanele singure, ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă;

·  ajutor pentru încălzirea locuinţei, pentru perioada sezonului rece, cu energie termică, gaze naturale, precum şi cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;

·  ajutor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare, prin  asigurarea unui suport financiar şi/sau material, în vederea depăşirii situaţiei de criză;

Principalele atribuţii :

·   consilierea, orientarea și/sau acompanierea persoanelor/familiilor, cu scopul de a beneficia de drepturile sociale stabilite prin lege;

·   sprijinirea persoanelor cu venituri reduse, domiciliate în sectorul 1, pentru achiziționarea de produse de bază, la prețuri mici, prin intermediul Magazinului Social;

·   consiliere, orientare și asistare, în vederea obținerii actelor de identitate, pentru persoanele aflate în situații dificile din punct de vedere social;

·   facilitarea accesului la servicii medicale fără discriminare.

În cadrul acestei direcţii funcţionează următoarele servicii:

Serviciul Prevenire

Biroul Relații Interetnice

Biroul Evidență Locuințe Sociale

Compartiment Protecție Socială Consumatori Vulnerabili

Centrul de zi de socializare și de petrecere a timpului liber Senior Expert

Centrul de zi Bunicii Comunității

Centrul de zi Central Club
 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare