Skip Navigation Links


 
Skip Navigation LinksPrima pagină > Structura instituţiei. Direcţii > Protecţia copilului, persoanei si familiei > Protectie persoane si familie    
 

    

    Direcţia Protecţia Persoanei şi Familiei  funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 având în subordine o gama variată de servicii sociale care vin în întâmpinarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate precum: persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice, familii şi copii, persoane singure etc. Astfel au fost dezvoltate, diversificate şi alineate la standarde europene servicii precum: servicii în sistem rezidenţial pentru persoane vârstnice şi persoane adulte cu handicap; servicii de zi pentru persoane adulte cu adulte cu handicap - oferite în cadrul centrelor de zi; servicii de recuperare neuromotorie - oferite în cadrul centrelor de recuperare specializate.

În cadrul acestei direcţii funcţionează următoarele servicii:

 •       Serviciul de Evaluare Complexă a  Persoanelor Adulte cu Handicap;
 •       Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav;
 •       Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii;
 •       Biroul Prestaţii şi Facilităţi;
 •       Biroul Comisiei de Evaluare Complexă Adulţi;
 •       Centru de zi „Un pas împreună”;
 •       Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice „Clubul Seniorilor”;
 •       Centru de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. ELENA”;
 •       Centru de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. VASILE”;
 •         Complexul Social de Servicii „STRĂULEŞTI”;
 •       Complexul Social de Servicii „ODĂI”;
 •       Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „MILCOV”;
 •       Serviciul Rezidenţial Adulţi;
 •       Unitatea de Recuperare Adulţi
o        Centru de Recuperare Neuromotorie "Phoenix";

 

 

Atribuţii în domeniul protecţiei persoanei adulte:

 •        completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;
 •        asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacitaţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru depăşirea, cu forţe proprii, a situaţiei de dificultate, după epuizarea măsurilor prevazute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 •        acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea libera a opiniei;
 •        verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masură de asistenţă socială într-o institutie, în vederea mentinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;
 •        asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;
 •        depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 •        realizează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;
 •        efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent personal în vederea încheierii contractelor de muncă pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav (gradul I de handicap);
 •        efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap grav, pentru monitorizarea activităţii prestate de către asistenţii personali, periodic;
 •        îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin lege.

 

În general, Direcţia Protecţie Persoanei şi Familiei urmăreşte următoarele obiective:

 

 •       identificarea nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii sectorului 1 Bucureşti;
 •       dezvoltarea de servicii noi în concordanţă cu nevoile identificate;
 •       dezvoltarea de proiecte şi programe sociale în colaborare cu partenerii sociali (ong-uri, instituţii publice, etc);
 •       promovarea serviciilor oferite la nivelul comunităţii sectorului 1 Bucureşti în vederea facilitării accesului la serviciile oferite;
 •       restructurarea Centrelor de Ingrijire şi Asistenţă  în sensul îmbunătăţirii condiţiilor locative ale asistaţilor şi asigurării unor servicii socio-medicale decente;
 •       dezvoltarea serviciilor alternative pentru persoanele aflate în risc social în vederea prevenirii instituţionalizării.
 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare