Skip Navigation Links

 
 

    

Direcția Persoană și Familie

 

   Prin Direcția Persoană și Familie se asigură măsuri de protecție și asistență socială pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane singure, familii, copii, precum și pentru oricare persoană aflată în nevoie, prin prestatii si  servicii specializate pentru toate categoriile de persoane defavorizate aflate în dificultate și într-un grad de risc social.

Prin acțiunile  și programele desfășurate  de către serviciile subordonate se urmărește:

· asigurarea respectării tuturor drepturilor aplicabile

    persoanelor cu dizabilitati, persoanelor vârstnice;

  · asigurarea accesului la informație a beneficiarilor.

În cadrul Direcției Persoană și Familie funcţionează următoarele servicii:

Servicul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

Biroul Alocații

Serviciul Rezidențial Adulți

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

Complexul Social de Servicii Odăi

Complexul Social de Servicii Străulești

Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Vasile

Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Elena

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică cu Structuri Pavilionare, Milcov, Sf. Mina, Stejărel, Brăduț

Centru de zi ”Un Pas Împreună”

Centrul Multifuncțional Phoenix

Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1 -Asociația Alternativa 2003

Corpul asistenților personali și asistenților personali

*Nazarcea Grup.  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare