Skip Navigation Links 
 

   

Direcția Persoană și Familie

 

        Direcția Persoană și Familie asigură măsuri de protecție și asistență socială pentru persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, persoane singure, familii, copii, precum și pentru oricare persoană aflată în nevoie, prin prestații și servicii specializate pentru toate categoriile de persoane defavorizate aflate în dificultate și într-un grad de risc social.

Prin acțiunile  și programele desfășurate  de către serviciile subordonate se urmărește:

  • asigurarea respectării tuturor drepturilor aplicabile persoanelor cu dizabilitati, persoanelor vârstnice;
  • asigurarea accesului la informație a beneficiarilor.

În cadrul Direcției Persoană și Familie funcţionează următoarele servicii:

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare

Biroul Alocații

Serviciul Rezidențial Adulți

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Serviciul Prestații Persoane cu Handicap

Complexul Social de Servicii Odăi

Complexul Social de Servicii Străulești

Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Elena

Centrul de Îngrijire și Asistență Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf.Vasile

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Milcov

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Mina

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu Dizabilități Stejărel

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Brăduț

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ”Un pas Împreună”

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix

Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități- T.S.A

Centrul de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1 -Asociația Alternativa 2003

Corpul Asistenților Personali și Asistenților Personali Profesioniști


* Nazarcea Grup.


 

 


 

   
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare