Skip Navigation Links 
 

Decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea - Ucraineni, în baza HG 368/2023

Розрахунок за харчування та проживання - українці, на підставі рішення НG 368/2023

Pentru a beneficia de suma forfetară, acordată în baza H 368/2023, solicitantul, cetățean ucrainean, va depune prin e-mail (preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro) sau la registratura instituției din B-dul Mareșal Averescu nr.17 pavilionul F parter, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, începând cu luna mai 2023, cererea tip, însoțită de documente justificative:

 • Copie după permisul de ședere;
 • Extrasul de cont de la o bancă din Romania.

Atenție! Nu se primesc extrase de cont emise de instituții nefinanciare (exemplu Revolut).

Cererile depuse după primele 5 zile lucrătoare ale lunii vor fi soluționate în luna următoare.

Щоб отримати вигоду від одноразової допомоги, наданої на основі рішення H 368/2023, заявник, громадянин України, подає електронною поштою (preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro) або в реєстрі установи за адресою B-dul Mareșal Averescu nr 17, павільйон F, протягом перших 5 робочих днів місяця, починаючи з травня 2023 року, заява встановленого зразка, до якої додаються підтвердні документи:

 • Копія посвідки на проживання;
 • Виписка з румунського банківського рахунку.

Увага! Виписки з рахунків, видані нефінансовими установами (наприклад, Revolut), не приймаються.

Запити, подані після перших 5 робочих днів місяця, будуть оброблені наступного місяця.

Condiții de acordare:

a) solicitantul şi membrii familiei acestuia care îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României să fie înregistraţi la una din agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti sau, după caz, să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României

b) să aibă înscrişi copiii minori care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar:

(i) în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi; sau

(ii) în calitate de audienţi; sau

(iii) care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionale organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale.

Умови нагородження:

a) заявник та члени його сім’ї, які відповідають умовам для працевлаштування на території Румунії, повинні бути зареєстровані в одному з окружних агентств з працевлаштування або муніципалітету Бухареста або, залежно від обставин, бути працевлаштованими на території Румунії;

б) зараховувати неповнолітніх дітей, які відповідають умовам для відвідування форми довузівської освіти, до груп/класів/навчальних формувань підрозділів довузівської освіти:

(i) дошкільнятами, дошкільнятами або студентами; або

(ii) як слухачі; або

(iii) які відвідують навчальні заходи, що пропонуються іншими установами/організаціями, наприклад хаби чи освітні центри, організовані в навчальних підрозділах місцевими органами державного управління чи неурядовими організаціями в регіонах з великою кількістю бенефіціарів Рішення про імплементацію (ЄС) 2022 /382, центри Blue Dot, дитячі палаци та клуби, громадські центри неперервної освіти, освітні центри для дошкільнят, школи мистецтв чи будинки культури.

Condiţia prevăzută la lit. a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situaţiei de fapt:

a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

мова, передбачена листом а) не поширюється на такі категорії осіб, лише якщо вони нададуть документи, що підтверджують фактичний стан:

a) особи, які навчаються за сучасною акредитованою формою вищої освіти в Румунії;

б) особи з обмеженими можливостями, які пред'являють сертифікати про інвалідність, видані Комісією з оцінки дорослих з обмеженими можливостями в Румунії;

в) особи старше 65 років;

г) особа, яка виховує або доглядає за дитиною віком до 2 років, відповідно 3 років у разі наявності дитини-інваліда.

Cererea-nr.1-1

Cererea-nr.2-1

Cererea-nr.6-1

Hotărârea Guvernului 368/2023

 

Informații și documente necesare programului de suport pentru cazare, masă și integrare, prima lună

додаток 1-1

додаток 2-1

додаток 6-1

Рішення уряду 368/2023

 

Інформації стосовно програми підтримки на проживання та інтеграцію, на перший місяць

Bănci care deschid cont persoanelor străine cu protecție temporară

 • Banca Transilvania acceptă deschiderea de conturi bancare pentru persoane străine cu protecție temporară dacă acestea prezintă pașaportul sau documentul de călătorie valabil, permisul de ședere temporară eliberat de IGI și o procură notarială cu apostilă prin care împuternicesc o persoană din România să le deschidă contul.
 • Libra Bank acceptă deschiderea de conturi bancare pentru persoane străine cu protecție temporară dacă acestea prezintă pașaportul sau documentul de călătorie valabil, permisul de ședere temporară eliberat de IGI și un alt document pe numele lor.
 • CEC Bank acceptă deschiderea de conturi bancare pentru persoane străine cu protecție temporară dacă acestea prezintă pașaportul sau documentul de călătorie valabil, permisul de ședere temporară eliberat de IGI și un certificat fiscal eliberat de autoritățile române.
 • ING Bank acceptă deschiderea de conturi bancare pentru persoane străine cu protecție temporară dacă acestea prezintă pașaportul sau documentul de călătorie valabil, permisul de ședere temporară eliberat de IGI și un extras de cont bancar din ultimele 3 luni.

Банки, які відкривають рахунки іноземцям з тимчасовим захистом

 • Banca Transilvania приймає відкриття банківських рахунків для іноземців із тимчасовим захистом, якщо вони пред’являть свій паспорт або дійсний проїзний документ, дозвіл на тимчасове проживання, виданий IGI, та нотаріальний документ, що дає право румунській особі для відкриття рахунку громадянину України.
 • Libra Bank приймає відкриття банківських рахунків для іноземців з тимчасовим захистом, якщо вони пред'являть дійсний паспорт або проїзний документ, дозвіл на тимчасове проживання, виданий IGI, та інший документ виданий на ім'я заявника.
 • CEC Bank приймає відкриття банківських рахунків для іноземців з тимчасовим захистом, якщо вони пред'являть дійсний паспорт або проїзний документ, дозвіл на тимчасове проживання, виданий IGI, і податкову довідку, видану органами влади Румунії.
 • ING Bank приймає відкриття банківських рахунків для іноземців з тимчасовим захистом, якщо вони пред'являть свій дійсний паспорт або проїзний документ, дозвіл на тимчасове проживання, виданий IGI, і виписку з банківського рахунку за останні 3 місяці.

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare