Skip Navigation Links 
 
 

OIRPOSDRU Sud Vest OLTENIA

Proiect ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS 127169

Beneficiar:Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu cele 47 de Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Obiectivul general al proiectului este creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.

Valoarea totală a proiectului: 2.657.162.612,32 lei (din care 2.243.584.251,47 lei contribuția financiară din partea Uniunii Europene, 332.365.653,29 lei buget national și 81.212.707,56 lei contribuție proprie a beneficiarului/partenerilor).

Durata contractului: 120 de luni (ianuarie 2014 - decembrie 2023)

Activitățile principale ale proiectului:

§ dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme destinate activității asistenților maternali;

§ elaborarea unui set de proceduri de lucru pentru activitatea asistenților;

§ organizarea de seminarii de diseminare și instruire la nivelul județelor, cu scopul aplicării unitare a procedurilor elaborate;

§  crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale cuprinzând module de tip e-learning și baze de date relevante pentru rețeaua de asistență maternală și personalul specializat din sistem

§ susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali

§ elaborarea programului de formare profesională continuă și a suportului de curs autorizat ANC, inclusiv curiculele modulelor din cadrul programului de formare destinat asistenților maternali;

§  înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă)

§ desfășurarea cursului de formare pe module specifice și certificarea participanților;

§ dezvoltarea rețelei de asistenți maternali;

§ campanie de informare și conștientizare derulată de solicitant în vederea identificării potențialilor asistenților maternali

§ identificarea, recrutarea și angajarea persoanelor aparținând grupului țintă și care vor fi nou angajați pe perioada de implementare a proiectului

§  finanțarea cheltuielilor salariale aferente remunerației asistenților maternali existenți în sistem din 2014 și a celor nou angajați începând cu 2019;

§ managementul proiectului;

§  informarea și publicitatea proiectului;

§ achiziție produse și servicii necesare implementării proiectului;

§  coordonarea generală a proiectului.Proiect ”Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, Cod proiect 136166/SIPOCA 856, Cod apel POCA/662/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizeaza procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă”.

Beneficiar: SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Partener:  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECŢIA COPILULUI  SECTOR 1

Valoare proiect: 2.192.099,94 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 2.148.257,94 lei

Valoare contribuție proprie: 43.842,00 lei

Perioada de implementare: 10 Martie 2020 – 31 Decembrie 2022

Scopul și Obiectivele proiectului: constă în creșterea eficienței serviciilor de asistență socială ale Sectorului 1 al Municipiului București atât prin aparatul de specialitate al Primarului S1MB cât și al subordonatelor Consiliului Local al S1MB. Cresterea gradului de acces al cetațenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea unor instumente digitale performante si rapide care simplifică si accelereaza fluxul de lucru si implicit capacitatea de raspuns si solutionare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Activități finanțate:

A1. Asigurarea managementului și publicității proiectului;

2 subactivități:

A1.1 Planificarea, coordonarea și administrarea proiectului;

A1.2 Realizarea promovării și publicității proiectului;

A2. Dezvoltarea și implementarea instrumentelor IT suport pentru un management performant și digitalizare;

2 subactivități:

A2.1 Dezvoltarea și implementarea unui registru unic electronic al serviciilor de asistență socială – E-SAS1;

A2.2 Retrodigitalizarea arhivelor aferente serviciilor de asistență socială la nivelul compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 1.

Rezultatele preconizate:

Rezultat de proiect 1: Registrul unic electronic al serviciilor de asistență socială – E-SAS1 - Registru electronic interoperabil, interfață unică ce asigură interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, standardizează tipurile de date și extinde sistemului informatic de gestiune a beneficiilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, implementat;

Rezultat de proiect 2: Crearea unei arhive unice prin digitizarea arhivelor aferente.