Skip Navigation Links 
 
București, 07.12.2021Fii voluntar în sectorul tău!
(începând cu luna decembrie 2021)

Anunț public privind participarea persoanelor fizice la activitățile de voluntariat desfășurate de Direcția Generală de Aasistență Socială și Protecția Copilului Sector 1


Contact:

Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion F, sectorul 1, București

Telefon: 021.223.15.54

 E-mail: comunicare@dgaspc-sectorul1.ro; registratura@dgaspc-sectorul1.ro

Cererile privind activitatea de voluntariat vor fi centralizate de Serviciul Juridic Contencios și Resurse Umane.

Serviciul Rezidențial Copii

Beneficiarii/ grup țintă: copiii din casele/centrele de plasament;

Descrierea  activității de voluntariat:

 • frizerie, coafura pentru copii, fete și băieți;

Perioade de desfăşurare: 1 an ( decembrie 2021- decembrie 2022);

Mențiuni/Observații: respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Casa ”Sfântul Ștefan”

Beneficiarii/ grup țintă: beneficiari de ambele sexe cu vârste între 6-18 ani .

Descrierea  activității de voluntariat :

 • meditații la materiile de bază;
 • ateliere de creație și dezvoltare personală ;
 • ieșiri la spectacole, filme, activități educaționale;

Perioade de desfăşurare: 1 an ( decembrie 2021- decembrie 2022);

Mențiuni/ Observații: având în vedere epidemia de coronavirus unele activități vor fi desfășurate online.

Casa de Tip Familial  ”Sfântul Constantin”

Beneficiarii/ grup țintă: copii (băieți) cu vârste între 8-18 ani, încadrați /neîncadrați în grad de handicap;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • ateliere de creație și dezvoltare personală;
 • ieșiri la spectacole, filme, activități educaționale,activități recreativ educative;

Perioade de desfăşurare: 1 an ( decembrie 2021- decembrie 2022);

Mențiuni/ Observații: având în vedere epidemia de coronavirus unele activități vor fi efectuate online.

Complexul Social de Servicii ”Sfântul Andrei”

Beneficiarii/ grup țintă: copii cu vârste cuprinse între 1-3 ani;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • dans și jocuri de mișcare;

Perioade de desfăşurare: 1 an (2022);

Mențiuni/ Observații: activitățile se vor desfășura zilnic între orele 11:00- 11:30, respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Buburuza

Beneficiarii/ grup țintă: copii (băieți) cu vârsta cuprinsă între 3 – 14 ani;

 

Descrierea  activității de voluntariat :

 1. Kinetoterapie - îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor prin: dezvoltarea forței musculare și rezistenței musculare,  creșterea stabilității articulare, corectarea aliniamentelor coloanei vertebrale și a segmentelor;
 2. terapie psihologica/terapie ocupationala/terapie senzorială - îmbunătățirea stării de sănătate, obținerea abilităților funcționale, dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă, dezvoltarea autonomiei personale;
 3. artterapie – dezvoltarea exprimării emoționale, stimularea creativității și a imaginației, dezvoltarea abilităților de comunicare, îmbunătățirea abilităților sociale, deschiderea unei sfere noi de interes;
 4. sport adaptat - pentru reducerea anxietății și depresiei, crețterea încrederii în sine, eficacitate sau creșterea bunei dispoziții, viață sănătoasă: baschet, gimnastică, tenis de masă, fotbal, karate, atletism etc;
 5. muzică – instrument muzical – terapie prin muzica: învățarea copiilor să cânte la un instrument muzical.

Perioade de desfăşurare: 1 an (2022);

Mențiuni/ Observații:

 1. Kinetoterapia poate  fi efectuată cu 12 copii din MPRRN Buburuza;
 2. la activități de terapie pot participa 9 copii din MPRRN Buburuza;
 3. la activități de artterapie pot participa 7 copii din MPRRN Buburuza;
 4. la activități de sport adaptat pot participa 7 copii din MPRRN Buburuza;
 5. la activități muzicale pot participa 3 copii din MPRRN Buburuza.

Modulul Pavilionar de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică ”Alexandra”

Beneficiarii/ grup țintă: personae de sex feminin cu grad de handicap Grap având vârste cuprinse între 11-26 ani;

Descrierea activității de voluntariat :

 1. Kinetoterapeut– Kinetoterapie: îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor prin exerciții de dezvoltare a forței musculare, creșterea stabilității articulare, corectarea aliniamentelor coloanei vertebrale și a segmentelor, etc.
 2. psiholog- psihoterapie- terapie ocupațională; stimulare polisenzorială; terapie educațională- îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor urmărind obținerea abilităților funcționale, dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, reducerea auto- şi heteroagresivitatea, dezvoltarea autonomiei personale;
 3. logoped– logopedie: monitorizează / corectează utilizarea corectă a musculaturii, consolidează deprinderea de a-și controla musculatura linguală, maxilarele, mușchii faciali si mecanismul respirației.
 4. artterapie - se urmărește dezvoltarea exprimării emoționale, stimularea creativității și a imaginației, dezvoltarea abilităților de comunicare, îmbunătățirea abilităților sociale;

Perioade de desfăşurare: 1 an (decembrie 2021- decembrie 2022);

Mențiuni/ Observații:

* kinetoterapeutul și psihologul pot lucra cu toți beneficiarii;

* logopedul lucrează cu o beneficiară;

- activitățile se vor desfășura în cadrul centrului, respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Stejărel (CAbR)

Beneficiarii/ grup țintă: persoane de sex feminin cu grad de handicap Grav având vârsta cuprinsă între 21-29 ani;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • CAbR Stejărel a identificat nevoia de 4 voluntari pentru activitățile educative și cele de recreere și socializare, desfașurate atât în centru (interior/exterior), cât și în afara centrului (excursii, plimbari, vizite, evenimente culturale, cumpărături, etc) pentru formarea deprinderilor de viață independentă;

Perioade de desfăşurare: minim 1 an;

Mențiuni/ Observații: respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2, activitățile se desfășoară în prima parte a zilei (orele 9-13), uneori în weekend (excursii, evenimente); șase beneficiare folosesc fotoliul rulant; nouă beneficiare prezintă uneori agitație psihomotorie (auto și heteroagresivitate).

 Complexul Social de Servicii Străulești

Beneficiarii/ grup țintă:persoane vârstnice;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • activității de socializare și petrecere a timpului liber;

Perioade de desfăşurare: 1 an.

Mențiuni/ Observații: activitățile vor avea loc în funcție de situația pandemică din Romania;

 Complexul Social de Servicii Odăi

Beneficiarii/ grup țintă: persoane vârstnice, persoane găzduite în modulul Centrul de Urgență pentru Persoane Fără Adăpost (CUPFA).

Descrierea  activității de voluntariat :

 • activități de socializare și petrecere a timpului liber cu beneficiarii. Activități care nu necesită îngrijirea fizică a beneficiarilor;

Perioade de desfăşurare: 1 an (2022);

Mențiuni/Observații: accesul în centru, cât și susținerea activităților de voluntariat,vor fi programate în funcție de evoluția situației pandemice în  anul 2022.

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Un pas Împreună” 

Beneficiarii/ grup țintă: persoane adulte cu dizabilități / persoane adulte cu probleme de sănătate mintală;


Descrierea  activității de voluntariat :

 • activităţi educaţionale de grup;
 • activităţi de terapie ocupaţională; 
 • activități de petrecere a timpului liber cu beneficiarii; însoțire în parc, vizite la muzee, organizarea de ateliere creative;
 • activităţi sportive inividuale si de grup; 
 • activităţi de terapie psihologică de grup.

Perioade de desfăşurare: 1 an (2022);

Mențiuni/ Observații: activitățile se vor desfășura în cadrul centrului în intervalul orar 9-15, respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2. În concluzie, ne dorim să cooptăm în echipă persoane calificate în domeniul artelor plastice, psiho-social și sportiv pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice şi ameliorarea stării psihice a beneficiarilor noştri.

Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Phoenix

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele cu dizabilități de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • curs de informatică pentru persoanele cu dizabilități, facilitarea accesului persoanelor  cu dizabilități  la internet pentru informare, corespondență și socializare; iniţiere în utilizarea calculatorului, internet şi alte metode moderne de comunicaţie, cum ar fi: laptop, tabletă, telefon;
 • curs de nivel începatori de limba engleză, facilitarea persoanelor cu dizabilități care doresc să aprofundeze limba engleză;
 • activităti recreeative în aer liber, prin care persoanele cu dizabilități își mențin autonomia și potențialul funcțional, cu scopul menținerii unei vieți active, independente și autonome;
 • activităti de miscare și gimnastică, programe de miscare adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;
 • curs de teatru, jocuri de rol pentru facilitarea și întelegerea situațiilor de viată, drepturilor persoanelor cu dizabilități etc.;
 • activitați de dans, organizarea activităților de loisir, conduce la o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare;
 • curs de pictură contribui la reducerea stresului si la menținerea motricității;
 • activități de art– terapie, recuperarea prin terapie ocupațională îmbracă mai multe forme: terapia prin învatare, ludoterapia, ergoterapia,terapia prin ras, artterapie;
 • activităti de grădinărit, pentru reducerea stresului, activitate relaxantă care aduce beneficii fizice și mentale.

Perioade de desfăşurare: 1an (decembrie 2021- decembrie 2022);


Mențiuni/ Observații: abilități, cunoștințe practice pentru susținerea  activităților specifice. Activitățile se vor desfășura respectând reglementările şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu SARS Cov-2.

Centrul de zi de socializare si petrece a timpului liber Senior Expert

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1


Descrierea  activității de voluntariat :

 • curs de informatică pentru seniori, facilitarea accesului persoanelor vârstnice la internet pentru informare, corespondență și socializare; iniţiere în utilizarea calculatorului, internet şi alte metode moderne de comunicaţie, cum ar fi: laptop, tabletă, telefon;
 • curs de nivel intermediar de limba engleză, facilitarea persoanelor vârstnice care doresc să aprofundeze limba engleză, să își îmbunătățească cunoștințele de bază și comunicarea/ conversația în limba engleză;
 • activităti recreeative în aer liber, prin care persoanele vârstnice își mențin autonomia și potențialul funcțional, cu scopul menținerii unei vieți active, independente și autonome;
Perioade de desfăşurare: 1an (decembrie 2021- decembrie 2022);

Mențiuni/ Observații: abilitați, cunostinte practice pentru susținerea  activităților specifice.

 

Centrul de zi Bunicii Comunității- punct de lucru

Beneficiarii/ grup țintă: persoanele vârstnice de pe raza sectorului 1;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • curs de gastronomie - curs de abilități practice la care sunt prezentate rețete culinare din bucătăriile internaționale și va fi preparată ”Rețeta lunii”, de către persoanele vârstnice;
 • curs de fitoterapie - curs de abilități practice la care sunt prezentate leacuri și tradiții populare, terapia prin plante, aromoterapia, remediile naturiste, ceaiurile terapeutice, etc.;
 • curs de nivel avansat de limba engleză, pentru asimilarea unor cunoștinte avansate de limba engleză;
 • activități de mișcare și gimnastică, programe de mișcare adaptate nevoilor persoanelor vârstnice: yoga, tai chi etc.;
 • curs de teatru, jocuri de rol pentru facilitarea și întelegerea situațiilor de viată, drepturilor persoanelor vârstnice etc.;
 • activități de dans, organizarea activităților de loisir, conduce la o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare;
 • curs de pictură contribuie la reducerea stresului și la menținerea motricității;
 • activități de art –terapie, recuperarea prin terapie ocupațională îmbracă mai multe forme: terapia prin invatare, ludoterapia, ergoterapia,terapia prin ras, artterapie;
 • activităti de grădinărit, pentru reducerea stresului, activitate relaxantă care aduce beneficii fizice și mentale;
 • activități de îngrijire personală: frizerie și coafură;
Perioade de desfăşurare:

1an (decembrie 2021- decembrie 2022)

Mențiuni/ Observații: abilitați, cunoștințe practice pentru susținerea  activităților specifice.

Unitatea Protejată Nazarcea Grup

Beneficiarii/ grup țintă: persoane cu dizabilităţi;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • spălătorie auto unde lucrul efectiv presupune spălare și igenizarea autovehiculelor precum și spălarea covoarelor;
 • ceramică unde lucrul efectiv presupune decorare, pictură, finisaj şi glazurare obiecte ceramice;
 • tipografie unde activităţile specifice presupun personalizări, grafică şi finisări pentru diverse materiale şi printuri;
 • croitorie unde se pot realiza produse textile prin croire, cusut, finisări. La finalul lucrului se desfăşoară activităţi de curăţare a locului de muncă;
 • spălătorie textilă pentru activităţi de călcătorie şi împachetare obiecte de îmbrăcăminte;

Perioade de desfăşurare: 3-6 luni

Mențiuni/ Observații: respectând regulamentele şi normele în vigoare referitoare la protecţia îmbolnăvirii cu Covid-19.

Serviciul Prevenire

Beneficiarii/ grup țintă: cetățenii din comunitatea locală a Sectorului 1, aflați în situație de risc de marginalizare socială;

Descrierea  activității de voluntariat :

 • identificare cazuri sociale în comunitate și orientarea către DGASPC Sector 1;
 • monitorizare prin telefon și acordarea de sprijin persoanelor vârstnice;
 • distribuirea la domiciliu a diverselor forme de sprijin sau ajutoare acordate în natură pentru persoanele greu deplasabile;
 • organizarea de activități socio-culturale sau educative pentru copiii proveniți din familii defavorizate.

Perioade de desfăşurare: permanent sau după caz, ori de câte ori este nevoie;

Mențiuni/ Observații: căutăm 5 persoane active și empatice.

Pentru a se înscrie în programul de voluntariat, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

1.     să aibă vârsta legală de 18 ani;

2.     să cunoască limba română scris şi vorbit; în cazul cetăţenilor străini, organizaţia gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziţie un interpret.

3.     să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4.     să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat propuse de organizaţia gazdă; starea de sănătate se probează cu adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate și se validează prin fișa de aptitudini eliberată de medicul de medicina muncii;

5.     să nu aibă antecedente penale care să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfăşurată şi să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de fals ori a unor fapte de corupţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală);

6.     să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege (declaraţie pe proprie răspundere).

Înscrierea în cadrul unei activități specifice se va face prin transmiterea următoarelor documente în format electronic la una din următoarele adrese de e-mail: registratura@dgaspc-sectorul1.rocomunicare@dgaspc-sectorul1.ro .

     1. cererea de înscriere completată (DOC);
     2. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
     3. cazier judiciar și certificate de integritate comportamentală, pentru candidatul acceptat.
    
4. CV actualizat (de preferat în format EUROPASS);
     5. informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (DOC
);
     6. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și copiile    documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
    7. adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă/ clinic sănătos, pentru candidatul acceptat.

Copiile documentelor de mai sus vor fi transmise în format electronic pe adresa de email:
registratura@dgaspc-sectorul1.ro comunicare@dgaspc-sectorul1.ro în format JPG sau PDF, într-un singur mesaj, iar la subiectul mesajului se va scrie rolul pentru care candidați și numele dumneavoastră.

   
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare