Skip Navigation Links

 
 

Criterii de eligibilitate pentru acordare de servicii si prestatii (consiliere socială şi psihologică ajutor material constând în lapte praf, medicamente pentru copii, scutece absobante, inscriere la centre de zi pentru copii şcolari, plata after – school, plata creşei, plata contribuţiei de hrană la gradiniţă, admitere/găzduire in centru maternal) in vederea prevenirii separarii copilului de familie:

 • mame/gravide minore;
 • familii cu copii care se confruntă cu probleme financiare, care nu au suportul familiei   extinse şi nu pot răspunde corespunzător nevoilor specifice ale copilului;
 • familii cu copii în care există probleme de sănătate;
 • familii cu copii care se confruntă cu lipsa spaţiului locativ sau care deţin un spaţiu neadecvat creşterii şi îngrijirii lor;
 • copiii aflaţi în abandon şcolar sau în risc de abandon şcolar;
 • copiii neşcolarizaţi;
 • victimele violenţei în familie;
 • acodarea de stimulentele educaţionale copiilor din famiile defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ, următoarele criterii: Copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, venitul lunar pe membru de familie este de până de la două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acordarea gratuităţii pentru plata contribuţiei pentru serviciile de tip cresă se acordă părinţilor/reprezentanţilor legali, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au în îngrijire minori care beneficiază de serviciu de tip creşă într-o unitate aflată în administrarea DGASPC Sector 1, cel puţin unul dintre părinţi/reprezentanţii legali are domiciliul pe raza Sectorului 1, viza de flotant sau reşedinţa temporară nu sunt acceptate, au îngrijire cel puţin 3 copii;
 • acordarea gratuităţii pentru plata contribuţiei în gradiniţă se acordă părinţilor/reprezentanţilor legali, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: au în îngrijire minori care frecventează o gradiniţă de pe raza Sectorului 1, sunt fără venituri sau cu venituri reduse, în cazul în care acestea sunt situate sub 1065 lei/membru familie lunar, cel puţin unul dintre părinţi/reprezentanţii legali are domiciliul pe raza Sectorului 1- viza de flotant sau reşedinţa temporară nu sunt acceptate, au îngrijire cel puţin 3 copii.   

 

Formular acordare ajutor DOC

 

 Criterii de eligibilitate pentru inscrierea copiilor la cresă:   


 • vârsta copilului antepreşcolar să nu depăşească 3 ani la momentul inscrierii    acestuia la cresă. În situaţia în care copilul antepreşcolar înscris la una dintre  creşe împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa  programul creşei pana la finalizarea anului scolar, fara a depăsi vârsta de 4  ani;
 • înscrierea copiilor la creşă se face de regula la inceputul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului scolar, în ordinea depunerii dosarului şi în limita locurilor disponibile;
 • menţionăm faptul că la înscriere prioritate au copiii ai căror părinţi au domiciliul sau resedinţa pe raza Sectorului 1.
Formular înscriere creşă DOC

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare