Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
 


Coordonator:
ITALIA
1.
Fondazione Irpea - Istitini Riuniti Padovani di educazione e Assitenza, Padova - www.irpea.it
2. Associazione C'entro - www.associazionecentro.it

Parteneri:

ROMÂNIA
3.DGASPC Sector 1 -
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 1, Bucureşti - www.dgaspc-sectorul1.ro


FRANŢA
4.CDE-SAP Corse - Cooperativă pentru dezvoltarea angajării în serviciile de îngrijire a persoanelor - www.cdesap.com

BELGIA
5.Eurocarers - Asociaţia Europeană care lucrează pentru îngrijitori - www.eurocarers.org
6.SASB Bruxelles - Serviciul Aide aux Seniors bruxellois - www.sireas.be

PORTUGALIA
7. APCC - Asociaţia de Paralisie Cerebrală de Coimbra - www.apc-coimbra.org.pt

Durata proiectului: 24 luni (2 octombrie 2017 - 1 octombrie 2019)

Buget total: 113.880,00 euro

Proiectul DARE - Domiciliary Assistance REvisited through Integrated Sevices (Asistenţă Domiciliară Revizuită prin Intermediul Serviciilor Integrate) sporeşte reflecţia asupra unui aspect particular al bunăstării europene: serviciile de asistenţă la domiciliu pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi.

Una dintre principalele nevoi ale prezentului sistem de servicii de îngrijire şi asistenţă socială este aceea de a se confrunta cu modele organizaţionale mai eficiente. Împreună cu această inovaţie structurală, apare nevoia de a remodela profilurile (profesionale) şi competenţele (oficiale şi informale) ale personalului implicat în diferitele faze ale procesului de îngrijire / asistenţă:
- depăşirea diviziunii tradiţionale a serviciilor de asistenţă socială pe bază de grupuri ţintă - adulţi cu dizabilităţi, minori cu handicap, bătrâni etc., pentru a se apropia de o abordare a asistenţei la domiciliu
- introducerea unui program de formare continuă/program de recalificare, pentru a oferi familiilor posibilitatea de a angaja (colabora) cu profesionişti calificaţi din sectorul de îngrijire/asistenţă socială sau voluntari care au acele competenţe transversale care permit efectuarea mai multor tipuri de intervenţii şi să lucreze cu diferite categorii de beneficiari;
- propunerea unor căi de formare pentru îngrijitorii informali plătiţi care lucrează deja în contextele de asistenţă la domiciliu, de obicei având competenţe specifice scăzute
- îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor asistate, a îngrijitorilor (care adesea neglijează viaţa şi nevoile lor personale) şi a îngrijitorilor informali (adesea femei migrante)
- garantarea unui răspuns coerent, în situaţii de urgenţă, la numeroasele tipuri de solicitări privind informarea, asistenţa, îndrumarea şi legătura cu instituţiile publice responsabile
- introducerea, pe lângă serviciile flexibile (în termeni de programare şi continuitate) dedicate persoanelor dependente, "servicii spot" care pot răspunde solicitărilor privind gestionarea casei, intervenţiile de întreţinere la domiciliu, îngrijirea copilului, asistenţa postliceală, şi tulburări de învăţare etc.

Pentru a avea în vedere o bunăstare cu adevărat inovatoare, omogenă din punct de vedere calitativ şi cantitativ, nevoile familiilor în ceea ce priveşte "asistenţa domiciliară" trebuie interpretate cu o viziune mai largă, care să însoţească aspectele legate exclusiv de îngrijirea persoanelor dependente, de "intervenţii la domiciliu".

În consecinţă, proiectul se bazează pe schimbul de bune practici privind modele structurate sau semi-structurate de "birouri" / "servicii" / "centre" dedicate asistenţei integrate la domiciliu, prin intermediul a 5 întâlniri / vizite transnaţionale de către contextele în care şapte parteneri de proiect acţionează.


 Obiective:

Obiectivul principal al proiectului, este crearea prin parteneriat, a unei comunităţi semnificative de practici capabile să propună şi să transfere pe termen lung alternative inovatoare ale sistemelor de asistenţă domestica, cu un management mixt între sectorul public şi cel privat, pentru a depăşi divizarea tradiţională a serviciilor sociale bazate pe grupuri ţintă:
- competenţele profesionale şi relaţionale ale personalului implicat în centrele/ birourile de servicii integrate
- servicii de formare continuă/recalificare în vederea adaptării profilurilor profesionale şi a competenţelor (oficiale şi informale) ale personalului implicat.

Prin activităţile de diseminare continuă, un alt obiectiv al proiectului este sensibilizarea părţilor interesate locale / naţionale / europene în ceea ce priveşte nevoia de a re-gândi şi de a re-planifica sistemul de asistenţă internă cu o viziune integrată.

 Activităţi şi roluri preconizate:

1. Coordonare şi gestiune financiară: Fundaţia IRPEA

2. Supravegherea metodologică: Comitetul tehnic local (creat pentru un proiect KA2 Erasmus +, SALTO, privind animaţia socială - alcătuit din diferite instituţii publice şi private pentru persoanele în vârstă şi cu handicap şi asociaţiile părinţilor)

3.  Întâlniri de proiecte transnaţionale (5 vizite)

4. 4.  Vizite pentru schimbul de bune practici (1 în fiecare ţară a parteneriatului) - pentru a       respecta modele structurate şi semistructurate de "servicii integrate

1 visit: DGASPC - Romania – 10-12 Januarie 2018
2 visit: Eurocarers/SASB Bruxelles – Belgia – 2-4 May 2018
3 visit: CDE-SAP Corse – Franta–  11-12 Octombrie  2018
4 visit: APCC Coimbra – Portugalia – Aprile 2019
5 visit: IRPEA/C’entro – Iulie/Septembrie 2019 (Final Workshop)

5. Elaborarea instrumentelor metodologice pentru pregătirea, dezvoltarea şi valorificarea celor mai bune practici vizitate
6. Analiza finală a formelor de evaluare (de observare) a celor mai bune practici 

7. Diseminarea-Planul de Diseminare-coordonat de Eurocarers, cu contribuţia fiecărui partener

Vizita DGASPC - Romania – 10-12 Januarie 2018ERASMUS+: « DARE » PROJECT

Domiciliary Assistance REvisited through Integrated Services

2017-1-IT02-KA204-036603