Skip Navigation Links

 
 
 • Formularele sunt ordonate după gradul de afectare a persoanelor vizate.

  
  Drepturi ale persoanelor cu handicap grav conform Legii 448/2006.
 •   Drepturile persoanelor cu handicap grav si accentuat (DOC )

 •   Drepturile persoanelor cu handicap mediu (DOC)

    Alte formulare
 
 •   - cerere pentru acordarea voucherului, care poate fi utilizat exclusiv pentru achiziționareade tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de accces DOC
 •   - model  privind acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces DOC
 •    - cerere privind eliberarea legitimaţiilor prin care se asigură gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață – pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •    - cerere pentru decontarea cartelelor de metrou- pentru persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat DOC
 •    - informare pentru schimbarea ( buletinului) cărţii de identitate, a numelui sau a adresei- pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •    - cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate-pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •    - cerere pentru eliberarea rovinietei -pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat în funcție de natura proprietarului de autoturism pentru care se solicită rovinieta:
 • DOC- posesor al autoturismului;
 • DOC -însoțitor al minorului/ adultului;
 • DOC -asistent personal  al minorului/ adultului;
 •   - cerere privind eliberarea adeverinței referitoare la plata dobânzii unui credit bancar, pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces DOC
 •  - cerere privind eliberarea unei adeverințe referitoare la plata dobânzii unui  credit bancar pentru achiziționarea unui autoturism DOC
 •  - cerere privind actualizarea datelor personale, suspendare și de încetare a prestațiilor persoanei cu handicap (deces) DOC
 •  - cerere eliberare adeverință de venit DOC
 •  - cerere de reordonanțare conform Legii 448/2006  DOC
 •  - cerere plată prin virament a drepturilor persoanelor cu handicap DOC
 •  - cerere eliberare card-legitimație de parcare DOC
 •  - declarație pe propria răspundere privind orice modificare legată de încadrarea în grad de handicap, act de identitate, adresă DOC
 •  - declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor art.27 din Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( achiziționarea unui singur mijloc de transport) DOC


·        
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare