Skip Navigation Links

 
 
Serviciul Prestații Persoane cu Handicap
 • Contact:

  Bd. Mareșal Averescu nr 17, Pavilion B, cam 3;

  Telefon: 021.222.76.22 sau 021.223.41.94/97/ int.123 sau 247;

     E-mail: prestatii.dizabilitati@dgaspc-sectorul1.ro

  Program de lucru cu publicul:   Luni:    08:30-14:00

                                                         Marţi:  08:30-14:00

                                                         Joi:       08:30-14:00


 • Formularele sunt ordonate după gradul de afectare a persoanelor vizate.

  
  Drepturi ale persoanelor cu handicap grav conform Legii 448/2006.
 •   Drepturile persoanelor cu handicap grav si accentuat (DOC )

 •   Drepturile persoanelor cu handicap mediu (DOC)

    Alte formulare :
 •   - cerere privind asigurarea gratuității transportului interurban - opțiune DOC;
 •   - cerere privind asigurarea gratuității transportului interurban- decontare carburant  DOC;
 •    - cerere privind eliberarea legitimaţiilor prin care se asigură gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață – pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •    - cerere pentru decontarea cartelelor de metrou- pentru persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat DOC
 •    - informare pentru schimbarea ( buletinului) cărţii de identitate, a numelui sau a adresei- pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •    - cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate-pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •    - cerere pentru eliberarea rovinietei -pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat în funcție de natura proprietarului de autoturism pentru care se solicită rovinieta:
 •   - cerere privind eliberarea adeverinței referitoare la plata dobânzii unui credit bancar, pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces DOC
 •  - cerere privind eliberarea unei adeverințe referitoare la plata dobânzii unui  credit bancar pentru achiziționarea unui autoturism DOC
 •  - cerere privind actualizarea datelor personale, suspendare și de încetare a prestațiilor persoanei cu handicap (deces) DOC
 •  - cerere eliberare adeverință de venit DOC
 •  - cerere de reordonanțare conform Legii 448/2006  DOC
 •  - cerere plată prin virament a drepturilor persoanelor cu handicap DOC
 •  - cerere eliberare card-legitimație de parcare DOC
 •  - declarație pe propria răspundere privind orice modificare legată de încadrarea în grad de handicap, act de identitate, adresă DOC
 •  - declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor art.27 din Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ( achiziționarea unui singur mijloc de transport) DOC
* Persoanele interesate pot depune cererile/documentele:
 • prin intermediul poștei Române sau orice altă formă de curierat;
 • la Serviciul Registratură, Pavilionul C, din Bd. Mareșal Averescu nr. 17, sector 1, București, de către beneficiarii care nu dispun de mijloace alternative de comunicare, după ce se prezintă în Pavilionul C, parter, cam. 1 pentru verificarea documentelor.  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare