Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
Formularele sunt ordonate după gradul de afectare a persoanelor vizate.

  

    Drepturi ale persoanelor cu handicap grav conform Legii 448/2006.

 •   Drepturile persoanelor cu handicap grav si accentuat (DOC )

 •   Drepturile persoanelor cu handicap mediu (DOC)

    Alte formulare
 
 •      - cerere privind eliberarea legitimaţiilor prin care se asigură gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață – pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •      - cerere pentru decontarea cartelelor de metrou- pentru persoanele cu handicap grav, mediu sau accentuat DOC
 •     - informare pentru schimbarea ( buletinului) cărţii de identitate, a numelui sau a adresei- pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •     - cerere pentru acordarea cardului european pentru dizabilitate-pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat DOC
 •     - cerere privind acordarea îndemnizației lunare și a bugetului complementar lunar cuvenit adultului cu handicap, încadrat în gradul de handicap Mediu DOC
 •     - cerere privind acordarea îndemnizației lunare și a bugetului complementar lunar cuvenit adultului cu handicap, încadrat în cadrul de handicap Accentuat DOC
 •      - cerere privind acordarea îndemnizației lunare și a bugetului complementar lunar cuvenit adultului cu handicap, încadrat în gradul de handicap Grav DOC
 •     - cerere privind acordarea bugetului personal complementar și al alocației de stat cuvenite copiilor cu handicap grav, accentuat și mediu, inclusiv copiilor cu handicap de tip HIV/ SIDA DOC
 •     - cerere privind acordarea îndemnizației de însoțitor cuvenită adultului cu handicap vizual Grav DOC
 •      -cerere pentru eliberarea rovinietei -pentru persoanele cu handicap grav, mediu si accentuat în funcție de natura proprietarului de autoturism pentru care se solicită rovinieta:
 • DOC- posesor al autoturismului;
 • DOC- însoțitor al minorului/adultului;
 • DOC- reprezentant legal al minorului/ adultului;
 •      - cerere privind eliberarea adeverinței referitoare la plata dobânzii unui credit bancar, pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces DOC
 •     - cerere privind eliberarea unei adeverințe referitoare la plata dobânzii unui credit bancar pentru achiziționarea unui autoturism DOC
 •    - cerere privind actualizarea datelor personale, suspendare și de încetare a prestațiilor persoanei cu handicap (deces) DOC
 •   -  cerere eliberare adeverință de venit DOC
 •   -  cerere de reordonanțare conform Legii 448/2006 DOC
 •   -  cerere plată prin virament a drepturilor persoanelor cu handicap DOC
 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare