Skip Navigation Links 
 

Programul de lucru cu publicul:

PAVILIONUL B:

Director General Adjunct Persoană și Familie

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30-14:00

Marţi

08:30-14:00

Joi

08:30-14:00

Serviciul  Prestaţii Persoane cu Handicap

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30-14:00

Marţi

08:30-14:00

Joi

08:30-14:00

 

 

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30-14:00

Marţi

08:30-14:00

Joi

08:30-14:00

 

 

Biroul Evaluare Complexă

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30-14:00

Marţi

08:30-14:00

Joi

08:30-14:00

 

 

Serviciul Rezidenţial Adulți

Program de lucru cu publicul

Marţi

08:30-14:00

Joi

08:30-14:00

  În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul B se va face conform soluției tehnice de acces.

                                                     PAVILIONUL D

Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte, Serviciul Financiar, Salarizare, Serviciul Contabilitate, Buget, Biroul Contabilitatea Patrimoniului, directorul general  adjunct economic, care îşi desfăşoară activitatea în Pavilionul D, nu au stabilit program de lucru cu publicul.       

Activitatea se desfăşoară atât cu salariaţii din cadrul instituţiei care nu sunt incluşi în categoria “public” cât și cu terți, care de asemenea nu sunt incluși în categoria “public”.

Accesul în cadrul serviciilor se face cu acordul prealabil al salariaţilor din aceste compartimente.

 

PAVILIONUL E

Şef Serviciu Prevenire

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Prevenire

Program de lucru cu publicul

Luni

09:00-12:30

Marţi

09:00-12:30

Miercuri

09:00-12:30

Joi

09:00-12.30

 

 

Biroul Relaţii Interetnice 

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30-12:30

Marţi

08:30-12:30

Miercuri

08:30-12:30

Joi

08:30-12:30

 

 

Compartiment Protecție Socială Consumatori Vulnerabili

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30- 16:00

Marţi

08:30- 16:00

Miercuri

08:30- 16:00

Joi

08:30- 16:00

  În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul E se va face conform soluției tehnice de acces.

PAVILIONUL F

Biroul  Alocații  

Program de lucru cu publicul 

Luni

08:00-16:00

Marţi

08:00-16:00

Miercuri

08:00-16:00

Joi

08:00-16:00

Vineri

08:00-13:00

 

 

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul

Program de lucru cu publicul

Luni

08:00-16:30

Marţi

08:00-18:30

Miercuri

08:00-16:30

Joi

08:00-16:30

Vineri

08:00-14:00

 

 

Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesioniști

Program de lucru cu publicul

Luni

08:30- 14:00

Marți

08:30- 14:00

Joi

08:30- 14:00

 

 

Biroul Juridic, Contencios

Program de lucru cu publicul

Miercuri

10:00-14:00

Vineri

09:00-13:00

 Cabinet Directorul General- accesul se va face cu înștiințarea prealabilă, prin intermediul Șefului Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul.

În cadrul Centrului de Zi Copii TSA și Centrului de Zi Adulți/ Tineri TSA, care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, corpul F, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șefii centrelor.

  În cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șeful centrului.

În cadrul Centrului de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face în baza listei nominale comunicate de șeful serviciului.

Serviciul Managementul Calitățiilor Serviciilor Sociale, Standarde HACCP- nu are program de lucru cu publicul. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

 Compartimentul Strategii, Proiecte, Programe în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG- nu are program de lucru cu publicul.Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

 Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane -activitatea se desfășoară cu salariații din cadrul instituției care nu sunt incluși în categoria ”public”.Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

În perioadele în care au loc concursuri/ examene/ cursuri de formare, care se desfășoară în locația atribuită serviciului, accesul se va face conform soluției tehnice de acces;

 În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul F se va face conform soluției tehnice de acces

PAVILIONUL G

 Serviciul Administrativ care își  desfăşoară activitatea în cadrul Pavilionului G nu are program de lucru cu publicul.

  Serviciul Tehnic care își desfăşoară activitatea în cadrul Pavilionului G nu are program de lucru cu publicul.

 

PAVILIONUL H

Director General Adjunct  Protecția Copilului

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Rezidenţial

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Asistenţi Maternali Profesioniști

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Violenţă Asupra Copilului

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Serviciul Prevenirea a Separării Copilului de Familie

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

 

Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi

Program de lucru cu publicul

Marţi