Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 

Programul de lucru cu publicul:

PAVILIONUL B:

 

Director General Adjunct Persoană și Familie

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Monitorizare

Program de lucru cu publicul

Luni

8:30-14:00

Marţi

8:30-14:00

Joi

8:30-14:00

Serviciul  Prestaţii Persoane cu Handicap Compartimentul Monitorrizare Persoane Adulte cu Handicap Permanent

Program de lucru cu publicul

Luni

8:30-14:00

Marţi

8:30-14:00

Joi

8:30-14:00

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav

Program de lucru cu publicul

Luni

8:30-14:00

Marţi

8:30-14:00

Joi

8:30-14:00

Biroul Evaluare Complexă

Program de lucru cu publicul

Luni

8:30-14:00

Marţi

8:30-14:00

Joi

8:30-14:00

Serviciul Rezidenţial Adulți

Program de lucru cu publicul

Marţi

8:30-14:00

Joi

8:30-14:00

 

 În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul B se va face conform soluției tehnice de acces.

                                                        PAVILIONUL C

În cadrul Centrului de Zi Copii TSA și Centrului de Zi Adulți/ Tineri TSA, care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șefii centrelor.

În cadrul Centrului de Evaluare Vocațională și Integrare în Muncă care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Al. Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face în baza listei nominale comunicate de șeful biroului.

 În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul C se va face conform soluției tehnice de acces.

 PAVILIONUL D

 

Serviciul Achiziţii Publice, Avizare Contracte, Serviciul Financiar, Salarizare, Serviciul Contabilitate, Buget, Biroul Contabilitatea Patrimoniului şi Directorul General  Adjunct Economic, care îşi desfăşoară activitatea în Pavilionul D, nu au stabilit program de lucru cu publicul.       

Activitatea se desfăşoară atât cu salariaţii din cadrul instituţiei care nu sunt incluşi în categoria “public” cât și cu terți, care de asemenea nu sunt incluși în categoria “public”.

Accesul în cadrul serviciilor se face cu acordul prealabil al salariaţilor din aceste compartimente.

Serviciul Tehnic şi Serviciul Administrativ care își  desfăşoară activitatea în cadrul Pavilionului D nu au program de lucru cu publicul.

  

PAVILIONUL E

 

Şef Serviciu Prevenire

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Prevenire

Program de lucru cu publicul

Luni

09:00-12:30

Marţi

09:00-12:30

Miercuri

09:00-12:30

Joi

09:00-12.30

Biroul Relaţii Interetnice 

Program de lucru cu publicul

Luni

09:00-12:30

Marţi

09:00-12:30

Miercuri

09:00-12:30

Joi

09:00-12.30

  În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul E se va face conform soluției tehnice de acces.

 

PAVILIONUL F

 

Biroul    Alocații  

Program de lucru cu publicul 

Luni

08:00-16:00

Marţi

08:00-16:00

Miercuri

08:00-16:00

Joi

08:00-16:00

Vineri

08:00-13:00

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul

Program de lucru cu publicul

Luni

08:00-16:30

Marţi

08:00-18:00

Miercuri

08:00-16:30

Joi

08:00-16:30

Vineri

08:00-16:30

Biroul Juridic, Contencios

Program de lucru cu publicul

Miercuri

10:00-13:00

Directorul General -accesul se va face cu înștiințarea prealabilă, prin intermediul Șefului Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul.

 Serviciul Managementul Calitățiilor Serviciilor Sociale, Standarde HACCP- nu are program de lucru cu publicul. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

 Serviciul Strategii, Proiecte, Programe în  Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu ONG- nu are program de lucru cu publicul.Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

 Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane și compartimentele subordonate, respectiv Biroul Juridic, Contencios și Biroul Resurse Umane Asistenți Personali, Asistenți Maternali Profesoniști:

pentru componenta resurse umane, activitatea se desfășoară cu salariații din cadrul instituției care nu sunt incluși în categoria ”public”.Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

în perioadele în care au loc concursuri/ examene/ cursuri de formare care se desfășoară în locația atribuită serviciului, accesul se va face conform soluției tehnice de acces;

 în ceea ce privește activitatea care are componență juridică- serviciile de consiliere juridică au în vedere legislația aplicabilă domeniului de activitate al instituției, respectiv asistența socială. Având în vedere că specificul activității impune deplasări frecvente în afara locului de muncă, programul de lucrul cu publicul se stabilește pentru ziua de miercuri, în intervalul orar 10.00-13.00. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

  În cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Dizabilități Sf. Ecaterina care desfășoară activitatea la sediul din București, B-dul Mareșal Averescu nr.17, accesul beneficiarilor se va face pe baza listei nominale comunicate de șeful centrului.

 PAVILIONUL H

 

Director General Adjunct  Protecția Copilului

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Familial, Adopţii şi Postadopţii

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Rezidenţial

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Asistenţi Maternali Profesioniști

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Violenţă asupra Copilului

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Biroul Prevenire şi Intervenţie în Situaţia Părăsirii Copilului în Maternităţi

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

Serviciul Secretariat Comisii

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

08:30-13:00

 

 Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială- nu are program de lucru cu publicul. Accesul în cadrul compartimentului se va face conform soluției tehnice de acces.

   În afara programului de lucru cu publicul, accesul în cadrul compartimentelor din Pavilionul E se va face conform soluției tehnice de acces

   

                                                     PAVILIONUL GBiroul Protecţie Copil Delincvent  

Program de lucru cu publicul

Marţi

10:00-13:00

Joi

10:00-13:00

 

Clubul Seniorilor- accesul se face conform Regulamentului propriu de organizare și funcționare.


 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare