Skip Navigation Links 
 


*Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 poate fi descărcată în formă de arhivă:

2023

București, 27.02.2022

Propunere, consultare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționarre ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propunem spre consultare:
 Documentul poate fi consultat pe site-ul instituției la adresa: www.dgaspc-sectorul1.ro  la rubrica „Prezentare generală - Strategia D.G.A.S.P.C. Sector 1”.
Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la următoarea adresa de email: strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 29.03.2023.


2022

București, 27.07.2022

Propunere, consultare.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, documentul elaborat este propus spre consultare publică începând cu data de 27.07.2022, pe site-ul instituţiei: http://www.dgaspc-sectorul1.ro, la rubrica Prezentare generală - Strategia D.G.A.S.P.C Sector 1”. Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la adresa de email strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 26.08.2022.


* Planul anual de acțiune al DGASPC Sector 1 privind serviciile sociale administrate și finanțate de Consiliul Local Sector 1 pe anul 2022 
București, 11.02.2022

Propunere, consultare.

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, documentul elaborat este propus spre consultare publică începând cu data de 11.02.2022, pe site-ul instituţiei: http://www.dgaspc-sectorul1.ro, la rubrica Prezentare generală - Strategia D.G.A.S.P.C Sector 1”. Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la adresa de email strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 12.03.2022.


2021


Propunere, consultare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționarre ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propunem spre consultare:

Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la următoarea adresa de email: strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 19/ 03/2021.

Documentul poate fi consultat pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 1 la adresa: www.dgaspc-sectorul1.ro  la rubrica „Prezentare generala - Strategia D.G.A.S.P.C. Sector 1”.2020Mai 2020

Propunere, consultare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționarre ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propunem spre consultare:

 Documentul poate fi consultat pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 1 la adresa: www.dgaspc-sectorul1.ro  la rubrica „Prezentare generala - Strategia D.G.A.S.P.C. Sector 1”.
Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la următoarea adresa de email: strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 14/ 05/2020.

București, 26.03.2020
2019


Martie 2019

Propunere, consultare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționarre ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propunem spre consultare:

 

Planul anual de activitate privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Local, Sector 1, București.

 

       Documentul poate fi consultat pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 1 la adresa: www.dgaspc-sectorul1.ro  la rubrica „Prezentare generala - Strategia D.G.A.S.P.C. Sector 1”.

   Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la următoarea adresa de email: strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 22/ 03/2019.Octombrie 2019

Propunere, consultare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționarre ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propunem spre consultare:

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare