Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 


*Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 poate fi descărcată în formă de arhivă:


Propunere, consultare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată precum si cu prevederile Hotărârii nr. 797/ 2017 privind aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționarre ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, propunem spre consultare:

 

Planul anual privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Local, Sector 1, București.

 

       Documentul poate fi consultat pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 1 la adresa: www.dgaspc-sectorul1.ro  la rubrica „Prezentare generala - Strategia D.G.A.S.P.C. Sector 1”.

   Propunerile, sugestiile, opiniile pot fi transmise la următoarea adresa de email: strategii@dgaspc-sectorul1.ro, până la data de 22/ 03/2019.

 


 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare