Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 

Legislatie privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale

 • Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completarile ulterioare (doc)
 • OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada seyonului rece cu modificările şi completările ulterioare
 • HGR nr. 920/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • HGR nr. 50/2011privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • Legea nr. 116/2005 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • HGR 1149/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • HCL Sector 1 nr. 166/2002privind metodologia de indentificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi/sau aflate în risc de marginalizare socială şi prevenirea riscului separării copilului de familia sa, precum şi modalităţi de intervenţie (pdf 7z)
 • HCL Sector 1 nr. 120/2004privind acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenţă ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • HCL Sector 1 nr. 309/2005 privind achiziţionarea şi gestionarea, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru Direcţia Prevenire a tichetelor sociale, ca modalitate de plată a unor ajutoare de urgenţă (doc)
 • HCL Sector 1 nr. 168/2007 privind susţinerea financiară a 6 persoane vîrstnice cu merite olimpice (doc)
 • HCL Sector 1 nr. 14/2008 privind aprobarea metodologiei de acordare a unor prestaţii sociale pentru persoanele vârstnice de peraza sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare (doc 7z)
 • HCL Sector 1 nr. 282/2008 privind acordarea unui ajutor financiar copiilor care urmează o formă de învăţământ preuniversitar - cursuri de zi şi care provin din familii aflate în imposibilitatea să asigure, din reusurse proprii, imbrăcăminte, încălţăminte, manuale, rechizite, echipamente şcolare sau sportive (doc)
 • HCL Sector 1 nr. 100/2014 privind acordarea de ajutor financiar sub forma plăţii contravalorii chiriei pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului şi sunt proveniţi din centrele de plasament/apartamentele social-formative sau sistem de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cărora le-a fost încetată măsura de protecţie specială, ca măsură de suport pentru prevenirea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • HCL Sector 1 nr. 58/2010 privind aprobarea implementării de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, în parteneriat cu fundaţia "Katharina Turnauer" şi doamna Barbara Wiebke Schofnagle - ataşatul cu probleme sociale al Ambasadei Austirei la Bucureşti, a proiectului SOMARO - MAGAZIN SOCIAL (doc)
 • HG nr. 829/2002 privind planul naţional antisărăcie şi promovarea incluziunii sociale, cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • HG nr. 488/2005 privbind aprobarea sistemului naţional de indicatori de incluziune socială (doc)
 • HG nr. 669/2006 privind aprobarea strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului
 • HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României den incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2015 - 2020 (doc)
 • HG nr. 767/2015 privind modificarea anexei HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României den incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioda 2015 - 2020 (doc)
 • OUG nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare (doc)
 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale (doc)
 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare