Skip Navigation Links


 
Skip Navigation LinksPrima pagină > Legislaţie > Protecţia persoanei şi familiei    
 
Legislaţie. Protecţia persoanei şi a familiei


   
Legi
    - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC)
    - Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (
DOC)
    - Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (
DOC)
    - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (
DOC)

    Hotărâri
    - Hotărâre nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (
DOC)
    - Hotărâre nr. 2394 din 21 decembrie 2004 privind actualizarea alocaţiei sociale cuvenite adulţilor nevăzători cu handicap grav şi accentuat (
DOC)
    - Hotărâre nr. 329 din 20 martie 2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap (
DOC)
    - Hotărâre nr. 427 din 25 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap (
DOC)

    Ordonanţe
    - Ordonanţă de urgenţă nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (
DOC)
    - Ordonanţă de urgenţă nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (
DOC)
    - Ordonanţă de urgenţă nr. 14 din 30 ianuarie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap (
DOC)

    Ordine
    - Ordin nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice (
DOC)
    - Ordin nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie (
DOC)
    - Ordin nr. 491 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico-sociale (
DOC)
    - Ordin nr. 18 din 26 februarie 2003 privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap (
DOC)
    - Ordin nr. 726 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora (
DOC)

    Instrucţiuni
    - Instrucţiuni nr. 1 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 (
DOC)
 
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare