Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
30/05/2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO
25/05/2017 - Grup Terapeutic; Grup de Suport / Consiliere Psihologica
18/05/2017 - Anunt privind inceperea negocierilor pentru incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate
02/05/2017 - Acceptarea si acomodarea la un nou stil de viata in cadrul CIM.
19/01/2017 - În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie APRILIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IUNIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IULIE
17/05/2016 - Conferinta de presa a proiectului de voluntariat european „Helping you learn how to help!”
21/04/2016 - COMUNICAT DE PRESA
mai multe ...
 

 
13/06/2017 - Anunt. La data de 28.06.2017, ora 10 se organizeaza examenul pentru promovare la finalul perioadei de debut, pentru salariatii care ocupa functii corespunzatoare posturilor de natura contractuala de asistent medical si educator la gradul debutant al funct
12/06/2017 - ANUNT ANGAJARE FUNCTIE CONTRACTUALA 04.07.2017
16/05/2017 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATE PROBĂ SCRISĂ ȘI PROBĂ PRACTICĂ LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ IERARHIC SUPERIOARĂ ORGANIZAT LA DATA DE 16 MAI 2017
16/05/2017 - REZULTATE FINALE ÎN URMA SUSŢINERII PROBEI PRACTICE DIN DATA DE 16.05.2017 LA ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN TREAPTĂ PROFESIONALĂ PENTRU SALARIAŢII ÎNCADRAŢI ÎN FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ
05/05/2017 - REZULTATE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
05/05/2017 - REZULTATE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
04/05/2017 - REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI
04/05/2017 - REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI
04/05/2017 - REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI
04/05/2017 - REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare