Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
19/01/2017 - În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie APRILIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IUNIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IULIE
17/05/2016 - Conferinta de presa a proiectului de voluntariat european „Helping you learn how to help!”
21/04/2016 - COMUNICAT DE PRESA
18/04/2016 - ȘCOALA PERSOANELOR CU BOALA PARKINSON ȘI A FAMILIILOR LOR
23/03/2016 - Anunt recrutare voluntari
03/03/2016 - Masa rotundă voluntariatul oportunitate de învăţare
01/03/2016 - “Parteneriat si educatie pentru şanse egale acordate copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie
mai multe ...
 

 
20/04/2017 - REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DE EXECUŢIEVACANTE DE CONSILIER SUPERIOR, CONSILIER PRINCIPAL CONSILIER ASISTENT ŞI CONSILIER DEBUTANT DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTO
20/04/2017 - REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, PRINCIPAL, ASISTENT ŞI DEBUTANT; REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE AS
19/04/2017 - COMUNICARE CU ACORD PUBLICARE DATE REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
03/04/2017 - ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante
28/03/2017 - ANUNŢ cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior pentru funcţionarii publici
23/03/2017 - REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DIN DATA DE 14.03.2017 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
23/03/2017 - REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
23/03/2017 - COMUNICARE REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
21/03/2017 - COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
21/03/2017 - REZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DIN DATA DE 14.03.2017 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare