Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
07/07/2017 - Puncte de acordare a primului ajutor
30/05/2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO
25/05/2017 - Grup Terapeutic; Grup de Suport / Consiliere Psihologica
18/05/2017 - Anunt privind inceperea negocierilor pentru incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate
02/05/2017 - Acceptarea si acomodarea la un nou stil de viata in cadrul CIM.
19/01/2017 - În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie APRILIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IUNIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IULIE
17/05/2016 - Conferinta de presa a proiectului de voluntariat european „Helping you learn how to help!”
mai multe ...
 

 
12/07/2017 - REZULTAT FINAL LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ
12/07/2017 - REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 04.07.2017 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
12/07/2017 - REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
12/07/2017 - REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ-PROBĂ INTERVIU- PSIHOLOG
11/07/2017 - REZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DIN DATA DE 04.07.2017 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PL, INFIRMIER,ÎNGRIJITOARE
11/07/2017 - REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 04.07.2017 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE INSTRUCTOR EDUCAȚIE, INSTRUCTOR ERGOTERAPIE, EDUCATOR, PSIHOLOG
11/07/2017 - REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE
07/07/2017 - REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE EDUCATOR, PSIHOLOG
07/07/2017 - REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRISĂ CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE Asistent social
07/07/2017 - Rezultat Contestatie
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare