Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
09/10/2017 - ANUNȚ privind Stimulentul pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap
02/10/2017 - ANUNȚ privind începerea negocierilor pentru încheierea ACORDULUI COLECTIV
29/09/2017 - Stimulent pentru Integrarea Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap în valoare de 500 lei/ lunar
07/07/2017 - Puncte de acordare a primului ajutor
30/05/2017 - Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO
25/05/2017 - Grup Terapeutic; Grup de Suport / Consiliere Psihologica
18/05/2017 - Anunt privind inceperea negocierilor pentru incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate
02/05/2017 - Acceptarea si acomodarea la un nou stil de viata in cadrul CIM.
19/01/2017 - În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie APRILIE
mai multe ...
 

 
19/10/2017 - Manualul Educatorului
19/10/2017 - Ghid pentru infirmiere
19/10/2017 - ANEXA II ANUNŢ CONCURS DOSARIL DE CONCURS, PROBELE DE CONCURS, ALTE INFORMAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL
19/10/2017 - ANEXA NR. I ANUNŢ CONCURS numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare
19/10/2017 - ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante
13/10/2017 - Anunț privind organizarea examenului de promovare la finalul perioadei de debut pentru salariații încadrați în funcții de natură contractuală
12/10/2017 - CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de CONSILIER DEBUTANT – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale,
12/10/2017 - REZULTATUL SOLUŢIONĂRII CONTESTAŢIEI LA INTERVIU PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER DEBUTANT
10/10/2017 - CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier superior, consilier principal, consilier asistent şi consilier debutant
10/10/2017 - REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE DE EXECUŢIE DE CONSILIER DEBUTANT
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare