Skip Navigation Links


 
Skip Navigation Links    
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
    O componentă importantă a protecţiei sociale o reprezintă asistenţa socială ca ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi, servicii specializate de protecţie a persoanelor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate, care din motive de natură socială, biologică, psihologică sau economică, nu au posibilitatea de a-şi realiza prin eforturi proprii un mod decent de viaţă.

    Asistenţa socială, indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi va fi utilă întrucât va exista întotdeauna nevoie de protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate.

    Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

    Misiunea instituţiei este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 un sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare.

    Noile cerinţe de-a lungul anilor au creat şi diversificat o paletă largă de servicii sociale care au venit în întâmpinarea  satisfacerii nevoilor categoriilor defavorizate.    

    Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:
    - respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;
    - asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
    - asigurarea dreptului de a alege;
    - abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
    - participarea persoanelor beneficiare;
    - cooperarea şi parteneriatul;
    - recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
    - abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
    - orientarea pe rezultate;
    - îmbunătăţirea continuă a calităţii;
    - combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor.

 

 
19/01/2017 - În atenţia persoanelor care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie APRILIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IUNIE
23/08/2016 - EDUC – PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie IULIE
17/05/2016 - Conferinta de presa a proiectului de voluntariat european „Helping you learn how to help!”
21/04/2016 - COMUNICAT DE PRESA
18/04/2016 - ȘCOALA PERSOANELOR CU BOALA PARKINSON ȘI A FAMILIILOR LOR
23/03/2016 - Anunt recrutare voluntari
03/03/2016 - Masa rotundă voluntariatul oportunitate de învăţare
01/03/2016 - “Parteneriat si educatie pentru şanse egale acordate copiilor şi tinerilor din sistemul de protecţie
mai multe ...
 

 
13/02/2017 - DISPOZITIA NR 876/10.02.2017
18/11/2016 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATE FINALE
18/11/2016 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATE
18/11/2016 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCTII DE NATURA CONTRACTUALA VACANTE
15/11/2016 - FORMULAR COMUNICARE CU ACORD PUBLICARE DATE REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 08.11.2016 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL PL
15/11/2016 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATELE PROBEI INTERVIU
15/11/2016 - FORMULAR COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII DE NATURA CONTRACTUALA VACANTE DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1
11/11/2016 - REZULTAT CONTESTATIE PUNCTAJ PROBA SCRISA DIN DATA DE 08/11/2015 DATA ANALIZEI CONTESTATIEI 11/11/2016
09/11/2016 - REZULTATELE PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
09/11/2016 - REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1
mai multe ...
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare