Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links    
 
Angajări
 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE, DE ȘEF BIROU ADMINSTRATIV ÎN CADRUL COMPLEXULUI SOCIAL DE SERVICII STRĂULEȘTI, DIN DATA DE 21.08.2018 PUBLICATE PE PAGINA DE INTERNET A DIRE 

 

8/13/2018 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia solicitată Rezultatul selecţiei dosarului Motivul respingerii dosarului 1. ...
(
citeste mai departe...)

 

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante 

 

8/9/2018 

 

Subscrisa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante/vacante temporar în cadrul Serviciului Familial, Adopții și Postadopții, după cum urmează: consilier clasa I grad profesional...
(
citeste mai departe...)

 

CENTRALIZATOR NOMINAL cu privire la rezultatele finale obţinute de către candidaţi la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier superior din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul 

 

8/8/2018 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. (3) din H.G nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatele finale: Nr. crt. Funcţia publică/Instituţia Numele şi prenumele candidatului Punct...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 2 AUGUST 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 

 

8/7/2018 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : Nr. crt. Numele şi prenumele candidat...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 2 AUGUST 2018 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 

 

8/3/2018 

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise : Nr. crt. Numele şi prenumele candi...
(
citeste mai departe...)

 

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii de natură contractuală vacante - Șef Birou Administrativ în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești  

 

7/30/2018 

 

ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor funcţii de natură contractuală vacante - Șef Birou Administrativ în cadrul Complexului Social de Servicii Străulești Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de30 iulie ...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DE CONSILIER SUPERIOR CU ATRIBUTII DE PSIHOLOG DIN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 

 

7/27/2018 

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) şi art. 50 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor înscrise: Nr. c...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE 

 

7/9/2018 

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 09.07.2018, ora 1030, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2, rezultatel...
(
citeste mai departe...)

 

FORMULAR COMUNICARE REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI DIN DATA DE 02.07.2018 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE 

 

7/9/2018 

 

FORMULAR COMUNICARE Rezultate FINALe aLE concursulUI din data de 02.07.2018 pentru ocuparea UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATELE FINALE ALE CONCURSUL DIN DATA DE 02.07.2018 PENTRU OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE  

 

7/9/2018 

 

FORMULAR COMUNICARE Rezultatele FINALe ALE concursul DIN DATA DE 02.07.2018 PENTRU ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. n...
(
citeste mai departe...)

 

FORMULAR COMUNICARE REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DIN DATA DE 02.07.2018 (PROBA SCRISĂ) PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE 

 

7/9/2018 

 

FORMULAR COMUNICARE Rezultate FINALe la concursul din data de 02.07.2018 (PROBA SCRISĂ) pentru ocuparea UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 09.07.2018, ora 1030, prin afişare la sediul ...
(
citeste mai departe...)

 

COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 

 

7/6/2018 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 06.07.2018, ora 1000, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul F parter şi etaj 2 pr...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DIN DATA DE 02.07.2018 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE  

 

7/5/2018 

 

FORMULAR COMUNICARE REZULTATELE PROBEI INTERVIU DIN CADRUL CONCURSULUI DIN DATA DE 02.07.2018 PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 În conformitate cu prevederile art...
(
citeste mai departe...)

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.07.2018 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANTE DE MEDIC 

 

7/5/2018 

 

Rezultatul probei INTERVIU la concursul ORGANIZAT ÎN DATA DE 02.07.2018 PENTRU ocuparea POSTULUI VACANTE DE MEDIC Din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.30 ALIN (3) DIN H.G.R. nr.286/2011, se comun...
(
citeste mai departe...)

 

COMUNICARE REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 05.07.2017 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE EDUCATOR S DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 

 

7/5/2018 

 

În conformitate cu prevederile art.30 alin (3) din H.G.R. nr.286/2011, se comunică astăzi, 05.07.2018 ora 12.00 prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu, nr.17, sect.1, Bucureşti, pavilionul F- parter și et...
(
citeste mai departe...)

 

12345678910...

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare