Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatele finale ale examenului de promovare în gradul imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Sector 1 din data de 05-07 decembrie 2023

Bucureşti, 08 decembrie 2023

Având în vedere prevederile  art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din  Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen

Funcția publică/Serviciul/Biroul

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Rezultatul final

 

1.

69759

Consilier  clasa I grad profesional superior

93,16

100

193,16

Admis

2.

67857

Consilier  clasa I grad profesional principal

92,33

100

192,33

Admis

3.

69652

Consilier  clasa I grad profesional superior

89

100

189

Admis

4.

69650

Consilier  clasa I grad profesional superior

87,66

95

182,66

Admis

5.

69489

Consilier  clasa I grad profesional superior

77,66

100

177,66

Admis

6.

68247

Consilier  clasa I grad profesional superior

76,66

100

176,66

Admis

7.

70119

Consilier clasa I grad profesional superior

61,66

100

161,66

Admis

8.

68028

Consilier clasa I grad profesional superior

60,66

98,33

158,99

Admis

9.

67918

Consilier  clasa I grad profesional superior

53,33

98,33

151,33

Admis

10.

67431

Consilier clasa I grad profesional superior

55,33

91,66

146,99

Admis

11.

71284

Consilier  clasa I grad profesional superior

50,66

95

145,66

Admis

12.

68917

Consilier  clasa I grad profesional superior

37

Respins la proba scrisă

Respins la proba scrisă

Respins

 

  • Afişat astăzi, 08.12.2023, ora 1300 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare