Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul contestației probei scrise la examenul de promovare în grad professional imdeiat superior celui deținut organizat în cadrul DGASPC Sector 1 în data de 05.12.2023.

Bucureşti, 06 decembrie 2023

Rezultatul contestației probei scrise la examenul de promovare în grad professional imdeiat superior celui deținut organizat în cadrul DGASPC Sector 1 în data de 05.12.2023.

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Punctaj obținut în urma soluționării contestației

Rezultatul contestației

1.

Consilier clasa I grad profesional superior

68917

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

41

RESPINSĂ

potrivit prevederilor art. 618 alin. (18) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 66 din H.G.R. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare


§  Afişat astăzi, 06.12.2023, ora 1500. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.

 

 

 

 

Secretar,

Anca Oana Duţă, consilier

Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare