Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: îngrijitorare, îngrijitor

Bucureşti, 25 mai 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 25.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei practice, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere

la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj probă practică

Rezultatul

 probei practice

1

28.170

îngrijitoare

70

ADMIS

2

29.210

îngrijitoare

80

ADMIS

3

25.520

îngrijitor

70

ADMIS

4

26.073

îngrijitor

80

ADMIS

5

25.863

îngrijitor

80

ADMIS

6

26.127

îngrijitor

40

RESPINS

7

28.320

îngrijitor

35

RESPINS

8

28.153

îngrijitor

70

ADMIS

9

28.688

îngrijitor

-

NEPREZENTAT

NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susținerii probei practice, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 1200 în Pavilion F, etaj IV.
  •   Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Președinte,     Voicu Nicoleta-Mioara                                                                                              

 Secretar,       Magdalena Ilina 

                                                                                       

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare