Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: medic, asistent medical, infirmeră

Bucureşti, 25 mai 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 25.05.2023 ora 1500 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scrise, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj obținut

Rezultatul

 probei scris

1

27.582

Medic recuperare medicală

71,33

ADMIS

2

29.253

Medic

-

NEPREZENTAT

3

25.162

Asistent medical

35

RESPINS

4

25.853

Asistent medical

70,66

ADMIS

5

26.534

Asistent medical

55

ADMIS

6

26.223

Asistent medical

35

RESPINS

7

28.715

Asistent medical

40

RESPINS

8

26.184

Asistent medical

55

ADMIS

9

26.876

Asistent medical

60

ADMIS

10

26.076

Asistent medical

50

ADMIS

11

26.927

Asistent medical

66,67

ADMIS

12

27.485

Asistent medical

40

RESPINS

13

27.412

Asistent medical

65,67

ADMIS

14

28.324

Asistent medical

68

ADMIS

15

26.913

Asistent medical

38,67

RESPINS

16

26.579

Asistent medical

-

NEPREZENTAT

17

29.038

Asistent medical

63,33

ADMIS

18

29.214

Asistent medical

72

ADMIS

19

29.185

Asistent medical

-

NEPREZENTAT

20

25.822

Infirmieră

80

ADMIS

21

26.960

Infirmieră

0

RESPINS

22

25.788

Infirmieră

-

NEPREZENTAT

23

25.338

Infirmieră

30

RESPINS

24

26.002

Infirmieră

75,33

ADMIS

25

26.163

Infirmieră

55

ADMIS

26

26.166

Infirmieră

40

RESPINS

27

26.161

Infirmieră

30

RESPINS

28

26.593

Infirmieră

40

RESPINS

29

28.249

Infirmieră

30

RESPINS

30

26.379

Infirmieră

25

RESPINS

31

26.239

Infirmieră

30

RESPINS

32

26.231

Infirmieră

40

RESPINS

33

25.377

Infirmieră

-

NEPREZENTAT

34

26.490

Infirmieră

70

ADMIS

35

25.370

Infirmieră

50

ADMIS

36

26.083

Infirmieră

55

ADMIS

37

26.121

Infirmieră

50

ADMIS

38

26.109

Infirmieră

50

ADMIS

39

26.541

Infirmieră

-

NEPREZENTAT

40

26.145

Infirmieră

50,66

ADMIS

41

26.136

Infirmieră

55

ADMIS

42

27.540

Infirmieră

50

ADMIS

43

27.993

Infirmieră

65

ADMIS

44

26.955

Infirmieră

-

nedepunere Certificat de Integritate Comportamentală

45

28.832

Infirmieră

55

ADMIS

46

26.142

Infirmieră

60

ADMIS

47

26.150

Infirmieră

54,33

ADMIS

48

29.260

Infirmieră

59

ADMIS

49

27.783

Infirmieră

-

NEPREZENTAT

50

28.999

Infirmieră

50

ADMIS

 NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susținerii probei scrise, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului..
  •  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 0900 în Pavilion F, etaj IV.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 Președinte, Voicu Nicoleta-Mioara                                                                                            

Secretar,        Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare