Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2023 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală: administrator, referent.

Bucureşti, 25 mai 2023

În conformitate cu prevederile art. 37 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică astăzi 25.05.2023 ora 1500, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris, după cum urmează:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Funcţia solicitată

Punctaj probă scris

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

27.525

Administrator

22

RESPINS

2

28.183

Administrator

-

NEPREZENTAT

3

28.676

Administrator

-

NEPREZENTAT

4

25.951

Referent

75

ADMIS

5

26.249

Referent

70

ADMIS

6

28.693

Referent

3

RESPINS

7

28.834

Referent

-

NEPREZENTAT

8

29.104

Referent

5

RESPINS

9

26.177

Referent

56

ADMIS

10

29.140

Referent

25

RESPINS

 

NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susținerii probei scrise, candidatul care a obținut minimum 50 puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea interviului.

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 30.05.2023 ora 1300 în Pavilion F, etaj IV.
  •  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişării, conform art. 53 din H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Lucia Teodorescu, referent în cadrul Serviciului Juridic, Contencios și Resurse Umane, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Președinte, Popa Dumitru-Mădălin                                                                                              

                       

Secretar,Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare