Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier juridic

Bucureşti, 19 august 2022

REZULTATELE FINALE

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DE consilier juridic clasa I grad profesional debutant Din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 ORGANIZAT ÎN PERIOADA 16.08.2022 (PROBA SCRISĂ) ȘI 18.08.2022 (INTERVIU)

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (15) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică rezultatele finale ale concursului:

 

Nr.crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

Rezultatul probei de selecție a dosarelor

Rezultatul soluționării contestației la proba de selecție a dosarelor

Punctajul obținut la proba scrisă

Punctaj soluţionare contestaţie proba scrisă

Punctaj obținut la proba interviu

Punctaj soluţionare contestaţie proba interviu

Punctaj final

REZULTAT FINAL

1.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

41609

Admis

-

17,58

-

-

-

17,58

RESPINS

2.

41973

Admis

-

51,66

-

95

-

146,66

ADMIS

 Afişat azi, 19.08.2022, ora 1105 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F parter și etajul 2, precum și prin publicare pe pagina de internet

                         

 

                Secretar comisie concurs

             Iuliana Mirela Matus, consilier

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare