Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic

Bucureşti, 16 august 2022

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCŢII PUBLICe DE execuȚie vacante DE consilier juridic clasa I grad profesional debutant Din cadrul DirecȚiei Generale de AsistenȚĂ SocialĂ Și ProtecȚia Copilului Sector 1

16.08.2022

 

             Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Punctaj proba scrisă

Rezultat proba scrisă

1.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

41609

Biroul Juridic, Contencios

17,58

RESPINS

2.

41973

Biroul Juridic, Contencios

51,66

ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 18.08.2022, ora 1000 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 - Pavilionul F (mansardă).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de  ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Afişat astăzi, 16.08.2022, ora 1530 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.

 

 

 

Secretar,

Iuliana Mirela Matus, consilier

      Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare