Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATUL CONTESTAȚIEI PROBEI INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

Bucureşti, 08 august 2022

Rezultatul contestației probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de consilier clasa I grad profesional superior, consilier clasa I grad profesional principal, consilier clasa I grad profesional asistent, consilier clasa I grad profesional debutant (cu atribuții de asistent social și psiholog) și consilier juridic clasa I grad profesional debutant din cadrul direcției generale de asistență socială şi protecția copilului sector 1 organizat în data de 01.08.2022 – proba scrisă

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Punctaj obținut în urma soluționării contestației

Rezultatul contestației

1.

Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social

36481

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

75

RESPINSĂ

potrivit prevederilor art. 618 alin. (18) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 66 din H.G.R. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare

Afişat astăzi, 08.08.2022, ora 1100. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.

Secretar,

Anca Oana Duţă, consilier

Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare