Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Bucureşti, 05 august 2022

REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (CU ATRIBUŢII DE ASISTENT SOCIAL ŞI PSIHOLOG) ŞI CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1, ORGANIZAT ÎN DATA DE 01.08.2022 – PROBA SCRISĂ

            Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs1

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Punctaj proba scrisă

Rezultat proba scrisă

1.

Consilier clasa I grad profesional asistent cu atribuții de asistent social

37682

Serviciul Asistenți Maternali Profesioniști

100

ADMIS

2.

Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social

37146

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

97

ADMIS

3.

37463

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

50

ADMIS

4.

36827

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

85

ADMIS

5.

Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social

36481

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

76,667

ADMIS

6.

Consilier clasa I grad profesional superior cu atribuții de asistent social

36831

Serviciul Rezidențial Adulți

100

ADMIS

7.

Consilier clasa I grad profesional principal cu atribuții de psiholog

35654

Serviciul Rezidențial Adulți

97,667

ADMIS

8.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

37210

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

76,667

ADMIS

9.

37671

Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor

100

ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Duţă Anca Oana, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  • Afişat astăzi, 05.08.2022, ora 0930. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, precum și pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Secretar,

Anca Oana Duţă, consilier

      Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare