Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul contestației probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

Bucureşti, 03 august 2022

REZULTATUL CONTESTAȚIEI PROBEI SCRISE

LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT, CONSILIER CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT (CU ATRIBUŢII DE ASISTENT SOCIAL ŞI PSIHOLOG) ŞI CONSILIER JURIDIC CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 ORGANIZAT ÎN DATA DE 01.08.2022

Nr. crt.

Funcţia publică solicitată

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs

Serviciul/Biroul/Compartimentul

Punctaj obținut în urma soluționării contestației

Rezultatul contestației

1.

Consilier clasa I grad profesional debutant cu atribuții de asistent social

37146

Biroul Prevenire și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

70,750

RESPINSĂ

potrivit prevederilor art. 618 alin. (18) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 66 din H.G.R. nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare

§  Afişat astăzi, 03.08.2022, ora 1610. la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F.

NOTĂ: Candidatul se va prezenta în data de 04.08.2022, ora 1300 în vederea susținerii interviului deoarece punctajul obținut la proba scrisă este mai mare decât cel prevăzut de art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare.

Secretar,

Anca Oana Duţă, consilier

Serv. Juridic, Contencios și Resurse Umane

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare