Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 04 iulie 2022 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală

Bucureşti, 24 iunie 2022

Rezultatul SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

la concursul organizat în data de 04 iulie 2022 pentru ocuparea unor funcții de natură contractuală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 24.06.2022, ora 12.30, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F parter şi etajul II, precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatului

Funcția

Rezultatul selectiei

dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

33030/21.06.2022

psiholog

ADMIS

-

2.

31981/16.06.2022

psiholog

ADMIS

-

3.

33313/22.06.2022

psiholog

Admis, cu condiția depunerii cazierului judiciar, până la data de 04.07.2022, ora 10.00

-

4.

33249/22.06.2022

psiholog

ADMIS

-

5.

33345/22.06.2022

psiholog

RESPINS

art.6 alin. Lit. f) din H.G.R. nr. 286/2011

6.

33004/21.06.2022

psiholog

ADMIS

-

7.

31696/15.06.2022

psiholog

ADMIS

-

8.

31693/15.06.2022

psiholog

ADMIS

-

9.

32744/20.06.2022

psiholog

ADMIS

-

10.

31951/16.06.2022

psiholog

ADMIS

-

11.

32837/21.06.2022

psiholog

ADMIS

-

12.

33349/22.06.2022

asisten social

ADMIS

-

13.

32835/21.06.2022

asistent social

 

-

14.

32917/21.06.2022

asistent social

ADMIS

-

15.

32670/20.06.2022

asistent social

ADMIS

-

16.

33259/22.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

17.

33129/21.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

18.

33048/21.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

19.

32614/20.06.2022

asistent medical

Admis, cu condiția depunerii cazierului judiciar, până la data de 04.07.2022, ora 10.00

-

20.

32715/20.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

21.

32088/16.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

22.

31795/15.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

23.

32436/20.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

24.

32039/16.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

25.

31875/16.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

26.

32210/16.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

27.

33071/21.06.2022

asistent medical

Admis, cu condiția depunerii cazierului judiciar, până la data de 04.07.2022, ora 10.00

 

28.

33373/22.06.2022

asistent medical

ADMIS

-

29.

32694/20.06.2022

educator studii superioare

ADMIS

-

30.

31785/15.06.2022

educator studii superioare

ADMIS

-

31.

33228/22.06.2022

educator studii superioare

ADMIS

-

32.

33282/22.06.2022

educator studii medii

ADMIS

-

33.

32320/17.06.2022

educator studii medii

ADMIS

-

34.

32893/21.06.2022

educator studii medii

ADMIS

-

35.

32881/21.06.2022

supraveghetor de noapte

ADMIS

-

36.

31699/15.06.2022

supraveghetor de noapte

ADMIS

-

37.

31459/14.06.2022

supraveghetor de noapte

ADMIS

-

38.

32897/21.06.2022

supraveghetor de noapte

ADMIS

-

39.

32547/20.06.2022

supraveghetor de noapte

ADMIS

-

 

NOTĂ:

 

Candidaţii declaraţi admişi la proba selecţia dosarelor, vor susţine proba scrisă în data de 04.07.2022, ora 10.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilionul F, etaj 4.

Candidaţii nemulţumiţi de rezulatutul la selecţia dosarelor pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform ar. 31 din H.G.R. nr. 286/2011/2008, care se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

Secretar,

Consilier superior,

Zăinescu Lavinia

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare