Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
ANUNŢ privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante

Bucureşti, 08 iunie 2022

ANUNŢ

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 publică la data de 08 iunie 2022 ANUNŢUL privind organizarea concursului în vederea ocupării unor posturi de natură contractuală vacante, după cum urmează:

  • Anexa Nr. I - Numărul posturilor, nivelul posturilor, denumirea posturilor, structurile în care se află posturile, scopul principal al postului, bibliografia şi tematica, condiţiile generale şi specifice de ocupare DOC
  • Anexa Nr.II- Dosarul de concurs, probele de concurs, alte informaţii în legătură cu concursul DOC
  • Dispoziția Nr.1865/06.04.2015- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului în vederea ocupării unor posturi vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 DOC

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, anunţul se publică simultan în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cotidianul România Liberă, la sediul instituţiei, pe pagina de internet www.dgaspc-sectorul1.ro şi portalul posturi.gov.ro.

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare