Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul privind selecția dosarelor pentru angajarea de personal contractual, fără concurs, pentru o durată determinată de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii anuale, care nu poate fi mai mare de 3 ani, în cadrul DGASPC Sector 1- Casa Sfântul Ștefan

Bucureşti, 02 mai 2022

Rezultatul privind selecția dosarelor pentru angajarea de personal contractual, fără concurs, pentru o durată determinată de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii anuale, care nu poate fi mai mare de 3 ani, în cadrul DGASPC Sector 1- Casa Sfântul Ștefan

 

NR.

CRT.

NUMEle ȘI PRENUMEle

FUNCȚIA SOLICITATĂ

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARE

OBSERVAȚII

1.

RADU MIHAELA

EDUCATOR m

admis pentru interviu

-


  • Persoana declarată “admis pentru interviu”, se va prezenta, în vederea susținerii interviului, în data de 05.05.2022, ora 10.00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, din Bld. Mareșal Averescu, nr. 17 sector 1.
  • Se comunică, astăzi 02.05.2022, ora 12.30, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F parter şi etajul II, precum şi prin publicare pe pagina de internet.

 

Secretar,

Consilier- Lavinia Zăinescu

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare