Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 05-06 IANUARIE 2022

Bucureşti, 10 ianuarie 2022


Rezultatele finale ale

EXAMENULui de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE 05-06 IANUARIE 2022

 

 

Având în vedere prevederile  art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din  Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înscrierii

Funcția publică/Serviciul/Biroul

Punctajul probei scrise

Punctajul probei interviu

Punctaj final

Rezultatul final

 

1.

59995/06.12.2021

Consilier juridic superior

Biroul Juridic Contencios

100

100

200

Admis

2.

59997/06.12.2021

Consilier superior

Biroul Juridic Contencios

100

100

200

Admis

3.

60073/06.12.2021

Consilier superior

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

100

100

200

Admis

4.

59915/06.12.2021

Consilier principal

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

100

98,33

198,33

Admis

5.

59884/03.12.2021

Consilier superior

Serviciul Secretariat Comisii

98,16

100

198,16

Admis

6.

59821/03.12.2021

Consilier superior

Biroul Evidență Locuințe Sociale

97

100

197

Admis

7.

60924/09.12.2021

Consilier superior

Serviciul Secretariat Comisii

95,33

100

195,33

Admis

8.

59739/03.12.2021

Consilier superior

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

95,33

100

195,33

Admis

9.

59951/06.12.2021

Consilier superior

Biroul Prevenirea și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

94,66

100

194,66

Admis

10.

61059/09.12.2021

Consilier principal

Serviciul Rezidențial Adulți

97

96,66

193,66

Admis

11.

59913/06.12.2021

Consilier superior

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

92

100

192

Admis

12.

59444/02.12.2021

Consilier principal

Serviciul Violență asupra Copilului

72,66

100

172,66

Admis

 

  • Afişat astăzi, 10.01.2022, ora 0930 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.

 

Secretar,

Anca Oana Duţă

consilier superior
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare