Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CLASĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 05 - 06 IANUARIE 2022

Bucureşti, 10 ianuarie 2022

REZULTATE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CLASĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 05 - 06 IANUARIE 2022

 

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2), art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilir publici cu modificările și completările ulterioare, raportate la prevederile art.626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înregistrării

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

63499/21.12.2021

100

98,33

198,33

ADMIS

2.

63497/21.12.2021

80

98.33

178,33

ADMIS

  •  Afişat astăzi, 10.01.2022, ora 9:30 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 .


Secretar,

 ALEXE DANIELA FLORENTINA
  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare