Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERAL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 04.12.2022

Bucureşti, 07 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înregistrării

Funcţia publică /Serviciul/Biroul

Punctajul interviu

Rezultatul interviului

1.

63499/21.12.2021

Consilier asistent –Serviciul Registratură Relatii cu Publicul

98,33

ADMIS

2.

 

63497/21.12.2021

Consilier asistent – Serviciul Contabilitate Buget

98,33

ADMIS

  • Afişat astăzi 07.01.2022 ora 09:30 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Pavilion F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Alexe Daniela Florentina.

Secretar,

Alexe Daniela Florentina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare