Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 06 IANUARIE 2022

Bucureşti, 07 ianuarie 2022

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2), art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen/data înscrierii

Funcția publică/Serviciul/Biroul

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

1.

59444/02.12.2021

Consilier principal

Serviciul Violență asupra Copilului

100

Admis

2.

59739/03.12.2021

Consilier superior

Serviciul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori de Asistență Socială și Incluziune Socială

100

Admis

3.

59821/03.12.2021

Consilier superior

Biroul Evidență Locuințe Sociale

100

Admis

4.

59884/03.12.2021

Consilier superior

Serviciul Secretariat Comisii

100

Admis

5.

59913/06.12.2021

Consilier superior

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

100

Admis

6.

59915/06.12.2021

Consilier principal

Serviciul Corp Control, Managementul Calității Serviciilor Sociale, HACCP

98,33

Admis

7.

59951/06.12.2021

Consilier superior

Biroul Prevenirea și Intervenție în Situația Părăsirii Copilului în Maternități

100

Admis

8.

59995/06.12.2021

Consilier juridic superior

Biroul Juridic Contencios

100

Admis

9.

59997/06.12.2021

Consilier superior

Biroul Juridic Contencios

100

Admis

10.

60073/06.12.2021

Consilier superior

Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane

100

Admis

11.

60924/09.12.2021

Consilier superior

Serviciul Secretariat Comisii

100

Admis

12.

61059/09.12.2021

Consilier principal

Serviciul Rezidențial Adulți

96,66

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.
  • Afişat astăzi, 07.01.2022, ora 0930 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și pe pagina de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 1.

Secretar,

Anca Oana Duţă

consilier superior

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare