Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul interviului la examenul de promovare în clasă pentru funcționarii publici de execuție din cadrul DGASPC Sector 1

Bucureşti, 03 decembrie 2020

REZULTATELE INTERVIULUI LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 03 decembrie 2020

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția publică

Instituția

Punctajul probei interviu

Rezultatul interviului

1.

Stoica Marcela

Consilier aistent

DGASPC Sector 1

100

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus.
  • Afişat astăzi 03.12.2020 ora 1330, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și Pav. C, precum şi pe pagina de internet a instituției.

 

Secretar,

Iuliana Mirela Matus

consilier principal

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare