Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CLASĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 02 DECEMBRIE 2020

Bucureşti, 02 decembrie 2020

 

 Rezultatul probei scrise la

EXAMENUL de promovare În CLASĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE

02 DECEMBRIE 2020

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitata

Instituția

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

Stoica Marcela

Consilier asistent

DGASPC Sector 1

93

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 03.12.2020, ora 1610, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F- mansardă.
  • Afişat astăzi, 02.12.2020, ora 1600 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și Pav. C.

Secretar,

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare