Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

Bucureşti, 02 decembrie 2020

Rezultatul probei scrise la

EXAMENUL de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE 02 DECEMBRIE 2020

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. 3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitata

Instituția

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

Dinu Mariana Loredana

Consilier superior

DGASPC Sector 1

100

Admis

2.

Stanciu Mita

Consilier superior

DGASPC Sector 1

96

Admis

3.

Chiru Oana

Consilier principal

DGASPC Sector 1

90

Admis

4.

Sârmoiu Cristina Gabriela

Consilier superior

DGASPC Sector 1

90

Admis

5.

Cinzeacă Doina

Consilier principal

DGASPC Sector 1

70

Admis

6.

Gheorghiu Mihaela Gabriela

Consilier principal

DGASPC Sector 1

84

Admis

7.

Anuți Elena

Consilier principal

DGASPC Sector 1

88

Admis

8.

Voicu Paula

Consilier superior

DGASPC Sector 1

100

Admis

9.

Gera Marilena Rozalia

Consilier principal

DGASPC Sector 1

100

Admis

10.

Carauleanu Carmen Nicoleta

Consilier principal

DGASPC Sector 1

100

Admis

11.

Petrea Laura Daniela

Consilier superior

DGASPC Sector 1

73

Admis

12.

Dulhaz Milena Ioana

Consilier principal

DGASPC Sector 1

84

Admis

13.

Simionescu Mihaela Bianca

Consilier principal

DGASPC Sector 1

85

Admis

14.

Marin Alexandru Georgian

Referent principal

DGASPC Sector 1

83

Admis

15.

Ciobanu Rodica

Consilier superior

DGASPC Sector 1

93

Admis

16.

Marcu Mirela

Consilier principal

DGASPC Sector 1

93

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Iuliana Mirela Matus.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 03.12.2020, ora 1610, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F- mansardă.
  • Afişat astăzi, 02.12.2020, ora 1600 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și Pav. C.

Secretar,

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare