Skip Navigation Links 
Skip Navigation Links
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în gradul imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul DGASPC Sector 1

Bucureşti, 10 noiembrie 2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la

examenul PENTRU promovareA în gradul imediat superior celui deţinut de către funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Nr. crt.

Funcţia publică

Numele şi prenumele candidatului

Instituția

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

Consilier clasa I grad profesional superior

Dinu Mariana Loredana

DGASPC Sector 1

Admis

-

2.

Consilier clasa I grad profesional principal

Chiru Oana

DGASPC Sector 1

Admis

-

3.

Consilier clasa I grad profesional superior

Stanciu Mita

DGASPC Sector 1

Admis

-

4.

Consilier clasa I grad profesional principal

Cinzeacă Doina

DGASPC Sector 1

Admis

-

5.

Consilier clasa I grad profesional superior

Sârmoiu Cristina Gabriela

DGASPC Sector 1

Admis

-

6.

Consilier clasa I grad profesional principal

Gheorghiu Mihaela Gabriela

DGASPC Sector 1

Admis

-

7.

Consilier clasa I grad profesional principal

Anuți Elena

DGASPC Sector 1

Admis

-

8.

Consilier clasa I grad profesional principal

Gera Marilena Rozalia

DGASPC Sector 1

Admis

-

9.

Consilier clasa I grad profesional superior

Voicu Paula

DGASPC Sector 1

Admis

-

10.

Consilier clasa I grad profesional principal

Carauleanu Carmen Nicoleta

DGASPC Sector 1

Admis

-

11.

Consilier clasa I grad profesional principal

Dulhaz Milena Ioana

DGASPC Sector 1

Admis

-

12.

Consilier clasa I grad profesional superior

Petrea Laura Daniela

DGASPC Sector 1

Admis

-

13.

Consilier clasa I grad profesional principal

Simionescu Mihaela Bianca

DGASPC Sector 1

Admis

-

14.

Referent clasa I grad profesional principal

Marin Alexandru Georgian

DGASPC Sector 1

Admis

-

15.

Consilier clasa I grad profesional superior

Ciobanu Rodica

DGASPC Sector 1

Admis

-

16.

Consilier clasa I grad profesional principal

Marcu Mirela

DGASPC Sector 1

Admis

-

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17 noiembrie 2020, ora 1000, la sediul G.A.S.P.C. SECTOR 1 – Pav. F - Mansardă.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare respectiv de la data şi ora afişării, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Matus Iuliana Mirela.
  • Afişat astăzi, 10 noiembrie 2020, ora 1200, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (Pav. C și Pav. F, precum şi pe pagina de internet a instituției).

 

Secretar,

Consilier

Iuliana Mirela Matus


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare