Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în clasă pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Bucureşti, 21 octombrie 2020

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul pentru promovarea în clasă pentru funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

Nr. crt.

Funcţia publică

Numele şi prenumele candidatului

Instituția

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

Consilier clasa I grad profesional asistent

Stoica Marcela

DGASPC Sector 1

ADMIS

-

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 17 NOIEMBRIE 2020, ora 10, la sediul D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 – Pav. F - Mansardă.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare respectiv de la data şi ora afişării, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor Iuliana Mirela Matus.
  • Afişat astăzi, 21 OCTOMBRIE 2020, ora 15, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (Pav. C și Pav. F, precum şi pe pagina de internet a instituției).

Secretar,

DGASPC Sector 1

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare