Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
COMUNICARE REZULTATE FINALE LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 24 decembrie 2019

COMUNICARE

Rezultate FINALe

la concursul de ocupare a UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

 

În conformitate cu prevederile art. 20 din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 24.12.2019, ora 12.00, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilion C parter și Pavilionul F etaj 2, rezultatele finale, după cum urmează:

 

Nr. crt.

NUME ŞI PRENUME CANDIDAT

FUNCŢIA SOLICITATĂ

REZULTAT SELECŢIE

DOSARE

REZULTAT PROBA SCRISĂ

CONTESTAȚIE

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

REZULTAT FINAL

REPARTIZARE CENTRU

1.

Grecu Sorin Gabriel

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

2.

Radu Anca Elena

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

3.

Olteanu Corina

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

18

-

-

-

RESPINS

-

4.

Ungureanu Cristian Robert

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

83,34

-

70

76,67

ADMIS

Serviciul Administrativ

5.

Voicu Roxana Mihaela

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

15,67

-

-

-

RESPINS

-

6.

Răducanu Alexandru Adrian

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

7.

Marinescu Raluca Georgiana

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

66

-

NEPREZENTAT

-

-

-

8.

Gherghișan Emilia Teodora

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

24

-

-

-

RESPINS

-

9.

Topală Maria

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

25

-

-

-

RESPINS

-

10.

Viuleț Nicoleta Cristina

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

8

-

-

-

RESPINS

-

11.

Gheorghe Luminița

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

10,34

-

-

-

RESPINS

-

12.

Pîslariu Ilie

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

0

-

-

-

RESPINS

-

13.

Badiu Cristina Monica

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

22

-

-

-

RESPINS

-

14.

Grosu Anton

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

15.

Duțu Andreea Elena

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

25,34

-

-

-

RESPINS

-

16.

Buzatu Natalia Andreea

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

RESPINS

-

-

-

-

-

-

17.

Mitrea Mihaela Monica

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

22,34

32,34

-

-

RESPINS

-

18.

Șerban Adriana Simona

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

11

-

-

-

RESPINS

-

19.

Lican Gheorghe

inspector specialitate – Serviciul Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

20.

Onulescu Mihaela

referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

21.

Anghelescu Mihaela

referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

ADMIS

66

-

93,34

79,67

ADMIS

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

22.

Hliza Mădălina

referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

ADMIS

21

-

-

-

RESPINS

-

23.

Dobre Elena Monica

referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

ADMIS

4

-

-

-

RESPINS

-

24.

Voicu Andreea Cosmina

referent- Nazarcea-Grup, Atelier Spălătorie

ADMIS

4

-

-

-

RESPINS

-

25.

Vasile  Mirela

referent- Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

ADMIS

NEPREZENTAT

-

-

-

-

-

26.

Gruescu Alexandru Cristian

magaziner

ADMIS

53,34

-

30

-

RESPINS

-

27.

Radu Mihai

magaziner

ADMIS

25

30

-

-

RESPINS

-

28.

Cernea Mihaela

magaziner

ADMIS

10

-

-

-

RESPINS

-

 

Preşedinte,                                                                                     Secretar,

                                    Florin Giosan                                                                                  Magdalena Ilina

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare