Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
COMUNICARE REZULTATELE INTERVIULUI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1

Bucureşti, 20 decembrie 2019

FORMULAR

COMUNICARE

REZULTATELE INTERVIULUI  LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/2011, se comunică astăzi 20.12.2019, ora 1200, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 din Bld. Mareşal Al. Averescu nr.17, Sector 1, Bucureşti, Pavilionul C parter și Pavilionul F etaj 2 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei interviu, după cum urmează:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Centrul

Punctaj probă interviu

Rezultatul probei

1

Ungureanu Cristian Robert

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

70

ADMIS

2

Marinescu Raluca Georgiana

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

NEPREZENTAT

3

Anghelescu Mihaela

referent

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

93,34

ADMIS

4

Gruescu Alexandru Cristian

magaziner

Serviciul Administrativ

30

RESPINS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Preşedinte,                                                               Secretar,

                    Florin Giosan                                                      Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare