Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ LA PROBA SCRIS LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE DIN DATA DE 18.12.2019

Bucureşti, 20 decembrie 2019

REZULTATUL LA CONTESTAŢIA DEPUSĂ

LA PROBA SCRIS

LA CONCURSUL DE OCUPARE A UNOR FUNCȚII

 DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

DIN DATA DE 18.12.2019

 

 

- inspector specialitate

- magaziner –

 

DATA ANALIZEI CONTESTAŢIEI : 20.12.2019

 

Nr. crt

NUMELE ŞI

PRENUMELE

DENUMIRE FUNCŢIE

REZULTAT PROBA SCRIS

PUNCTAJ

CONTESTAŢIE

REZULTAT

CONTESTAŢIE

 1.

Mitrea Mihaela Monica

inspector specialitate

RESPINS

32,34 puncte

RESPINS

 2.

Radu Mihai

magaziner

RESPINS

30 puncte

RESPINS

 

            Afişat azi:  20.12.2019, ora 0850 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 – Pavilion C, parter și Pavilion F etaj II,  precum şi prin publicare pe pagina de internet.

 

 

 

                        Președinte,                                                                  Secretar comisie,

                        Mircea Iancu                                                               Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare