Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE LA FINALUL PERIOADEI DE DEBUT DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1, ORGANIZAT ÎN DATA DE 19.12.2019

Bucureşti, 19 decembrie 2019

Rezultatul probei   SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE la finalul perioadei de debut din cadrul DirecȚiei Generale de AsistenȚĂ SocialĂ Și ProtecȚia Copilului Sector 1,

ORGANIZAT ÎN DATA DE 19.12.2019

 

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele

candidatului

 

Funcția

 

Punctajul

probei scrise

 

 

Rezultatul probei scrise

 

1.        

Niculae Mariana

Educator, studii medii

95

ADMIS

  2.

Ganciarov Edith Ruxandra Geanina

Educator, studii superioare

80

ADMIS

  3.

Dobre Cristina

Educator, studii medii

75

ADMIS

 

NOTĂ:  Se consideră admis ca urmare a susţinerii probei scrise din cadrul examenului de promovare la finalul perioadei de debut,  candidatul care a obţinut minimum 50 puncte.

                Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot depune contestaţie în termen de o zi  lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

                Contestaţiile pot fi depuse la registratură D.G.A.S.P.C Sector 1 (Pavilion C, parter).            

§         Afişat, azi, 19.12.2019, ora 14. 00 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul F, Etajul 2 și corpul C.      

           Președinte comisie,                                                                                                                              Secretar,

           Cristiana Ispășoaia                                                                                                                            Zăinescu Lavinia

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare