Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DEŢINUT DE CĂTRE FUNCŢIONARII PUBLICI DIN CADRUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 DIN DATA DE 18 DECEMBRIE 2019

Bucureşti, 18 decembrie 2019

Rezultatul probei scrise la

EXAMENUL de promovare În gradul imediat superior celui deŢinut de cĂtre funcŢionarii publici din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sector 1 DIN DATA DE

18 DECEMBRIE 2019

 

 

 

Având în vedere prevederile  art. 62 alin. 3) din  Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, raportate la prevederile art. 626 din OUG nr. 57/2019, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitata

Instituția

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

Dumitrache Mariana

Consilier superior

DGASPC Sector 1

87

Admis

2.

Popa Florin Lucian

Consilier superior

DGASPC Sector 1

70

Admis

3.

Vocheci Adriana

Consilier superior

DGASPC Sector 1

80

Admis

4.

Sofronie Alina Cristina

Consilier principal

DGASPC Sector 1

99

Admis

5.

Ilie Daniela Ionela

Consilier superior

DGASPC Sector 1

64

Admis

6.

Floarea Alina Mihaela

Consilier superior

DGASPC Sector 1

97

Admis

7.

Buracu Corina Sandra

Consilier superior

DGASPC Sector 1

77

Admis

8.

Ghișa Mirela Doinița

Consilier principal

DGASPC Sector 1

89

Admis

9.

Cristescu Florentina

Consilier superior

DGASPC Sector 1

98

Admis

10.

Butnariuc Alina

Consilier principal

DGASPC Sector 1

98

Admis

11.

Pescaru Alexandra

Consilier principal

DGASPC Sector 1

98

Admis

12.

Ghiorghe Ionela

Consilier superior

DGASPC Sector 1

94

Admis

13.

Tănase Alexandru Constantin

Consilier principal

DGASPC Sector 1

55

Admis

14.

Petcu Nicoleta

Consilier superior

DGASPC Sector 1

92

Admis

15.

Mihaela Mihaela

Consilier superior

DGASPC Sector 1

80

Admis

16.

Carauleanu Stela Georgeta

Consilier principal

DGASPC Sector 1

88

Admis

17.

Ivan Mariana

Consilier principal

DGASPC Sector 1

77

Admis

18.

Zabarcencu Nichita Ion

Consilier superior

DGASPC Sector 1

60

Admis

19.

Barbu Atena Gabriela

Consilier principal

DGASPC Sector 1

68

Admis

20.

Mocăniță Dana Luminița

Consilier principal

DGASPC Sector 1

80

Admis

21.

Mușat Liliana Sanda

Consilier principal

DGASPC Sector 1

88

Admis

22.

Mîndru Elena

Consilier principal

DGASPC Sector 1

81

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depun la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Anca Oana Duţă.

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.12.2019, ora 0930, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pavilionul H etaj 1.

 

  • Afişat astăzi, 18.12.2019, ora 1630 la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – Pav. F și Pav. C.

 

 

 

 

 

      Secretar,

Anca Oana Duţă

consilier superior

 

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare