Skip Navigation Links

 
Skip Navigation Links
COMUNICAREA REZULTATELOR PROBEI SCRIS LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ VACANTE

Bucureşti, 18 decembrie 2019

FORMULAR

COMUNICAREA

REZULTATELOR PROBEI SCRIS

LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNOR  FUNCŢII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ  VACANTE din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

 

 

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din H.G.R. nr. 286/ 2011, se comunică astăzi 18.12.2019, ora 1630, prin afişare la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 precum şi prin publicare pe pagina de internet, rezultatele probei scris după cum urmează:

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 20.12.2019,  ora 1000, la sediul Direcţiei General de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1,  Pavilionul F, etaj IV.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia solicitată

Centrul/ Serviciul

Punctaj

Rezultatul probei scris

1.

Grecu Sorin Gabriel

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

NEPREZENTAT

2.

Radu Anca Elena

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

NEPREZENTAT

3.

Olteanu Corina

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

18

RESPINS

4.

Ungureanu Cristian Robert

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

83,34

ADMIS

5.

Voicu Roxana Mihaela

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

15,67

RESPINS

6.

Răducanu Alexandru Adrian

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

NEPREZENTAT

7.

Marinescu Raluca Georgiana

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

66

ADMIS

8.

Gherghișan Emilia Teodora

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

24

RESPINS

9.

Topală Maria

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

25

RESPINS

10.

Viuleț Nicoleta Cristina

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

8

RESPINS

11.

Gheorghe Luminița

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

10,34

RESPINS

12.

Pîslariu Ilie

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

0

RESPINS

13.

Badiu Cristina Monica

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

22

RESPINS

14.

Grosu Anton

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

NEPREZENTAT

15.

Duțu Andreea Elena

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

25,34

RESPINS

16.

Mitrea Mihaela Monica

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

22,34

RESPINS

17.

Șerban Adriana Simona

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

11

RESPINS

18.

Lican Gheorghe

inspector specialitate

Serviciul Administrativ

NEPREZENTAT

19.

Onulescu Mihaela

referent

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

NEPREZENTAT

20.

Anghelescu Mihaela

referent

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

66

ADMIS

21.

Hliza Mădălina

referent

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

21

RESPINS

22.

Dobre Elena Monica

referent

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

4

RESPINS

23.

Voicu Andreea Cosmina

referent

Nazarcea-Grup,  Atelier Spălătorie Auto

4

RESPINS

24.

Vasile  Mirela

referent

Nazarcea-Grup, Bir. Administrativ

NEPREZENTAT

25.

Gruescu Alexandru Cristian

magaziner

Serviciul Administrativ

53,34

ADMIS

26.

Radu Mihai

magaziner

Serviciul Administrativ

25

RESPINS

27.

Cernea Mihaela

magaziner

Serviciul Administrativ

10

RESPINS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor, conform art. 31 din H.G.R. nr. 286/ 2011.

Contestaţiile se depun la Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

 

 

Preşedinte,                                                        Secretar,

                        Florin Giosan                                                     Magdalena Ilina

  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare